Czytaj prasę

 

Wrzesień

Decyzja nr 73/2016 z dnia 29 września 2016 r.

ws. upoważnienia do podpisania wniosku do KK NSZZ „Solidarność” dot. OZ NSZZ „Solidarność w Banku BPH


Decyzja nr 72/2016 z dnia 29 września 2016 r.

ws. rekomendacji przedstawicieli RZŁ NSZZ „Solidarność” na mediatorów przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Decyzja nr 71/2016 z dnia 29 września 2016 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. dotacji na rzecz ufundowania gwoździa do sztandaru związkowego


Uchwała nr 30/2016 z dnia 29 września 2016 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w XXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 29/2016 z dnia 29 września 2016 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. powołania likwidatora w celu wyrejestrowania podstawowej jednostki organizacyjnej Związku


Decyzja nr 70/2016 z dnia 22 wrześni 2016 r.

ws. KZD NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 69/2016 z dnia 22 września 2016 r.

ws. zgody na użycie znaku graficznego Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność"


Decyzja nr 68/2016 z dnia 22 września 2016 r.

dot.: projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Zgierz w latach 2016 – 2021


Decyzja nr 67/2016 z dnia 15 września 2016 r.

dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 66/2016 z dnia 15 września 2016 r.

ws. zgłoszenia inicjatywy nadania odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności


Uchwała nr 28/2016 z dnia 15 września 2016 r.

ws. wykreślenia Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 65/2016 z dnia 8 września 2016 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia do podjęcia czynności prawych dot. cesji telefonu komórkowego


Uchwała nr 27/2016 z dnia 1 września 2016 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Łodzi, ul. Unii Lubelskiej 3/5, 94-021 Łódź w Regionalnym Rejestrze Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”