Czytaj prasę

 

Wrzesień

Decyzja nr dnia 62/2015 z 30 września 2015 r

dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi


Decyzja nr 61/2015 z dnia 30 września 2015 r

dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Miejskiej Przychodni „Batory” w Łodzi


Decyzja nr 60/2015 z dnia 30 września 2015 r (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa dla H. Jagielskiej do  reprezentowania przed organami wymiaru sprawiedliwości o przywrócenie do pracy


Uchwała nr 21/2015 z dnia 24 września 2015

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomsko w Radomsku w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 59/2015 z dnia 24 września 2015 r (do użytku wewnętrznego)

ws. pokrycia kosztów pomocy humanitarnej


Decyzja nr 58/2015 z dnia 24 września 2015 r (do użytku wewnętrznego)

ws. pozyskiwania członków Związku


Decyzja nr 57/2015 z dnia 24 września 2015 r

ws. akcji protestacyjnej w Warszawie w dniu 22 września 2015 r.


Decyzja nr 56/2015 z dnia 24 września 2015 r

ws. zgody na zorganizowanie manifestacji w ramach sporu zbiorowego przez Międzyzakładową Komisję Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Łódź – Górna, Widzew przed Urzędem Miasta Łodzi


Decyzja nr 55/2015 z dnia 10 września 2015 r (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa szczególnego dla radcy prawnego do reprezentowania przed Sądem Rejonowym Gdańsk Południew Gdańsku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” w sprawie o przywrócenie do pracy


Decyzja nr 54/2015 z dnia 10 września 2015 r.

dot. projektu uchwały Rady Miasta Kutna w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/363/09 Redy Miasta Kutna w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Kutno


Decyzja nr 53/2015 z dnia 10 września 2015 r.

dot. projektu uchwały Rady Miasta Kutna w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kutno oraz warunki i sposób ich przyznawania


Decyzja nr 52/2015 z dnia 7 września 2015 r.

ws. upoważnienia do podpisania wniosku o dofinansowanie Projektu „Można od nowa!”


Decyzja nr 51/2015 z dnia 7 września 2015 r.

ws. upoważnienia do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Nie czekaj na zmiany - działaj!”


Decyzja nr 50/2015 z dnia 3 września 2015 r.

ws. wyjazdu na pikietę w Warszawie


Decyzja nr 49/2015 z dnia 3 września 2015 r.

ws. wyjazdu na pikietę w Gdańsku