Czytaj prasę

 

Wrzesień

Decyzja nr 72/2013 z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Łódź, zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzących bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz w roku szkolnym 2013/2014


Uchwała nr 22/2013 z dnia 12 września 2013 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 21/2013 z dnia 05 września 2013 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Teatrze Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”