Czytaj prasę

 

Waldemar Krenc

Przewodniczący Zarządu
 

Działalność związkowa:

  • W „Solidarności” od 1980 roku.

Pełnione funkcje w NSZZ „Solidarność”:

  • Od 1998 roku przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”
  • Od 1995 roku delegat na Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”
  • Od 1995 roku członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
  • 1997-1998 - członek Prezydium KK NSZZ "Solidarność"
  • 2002-2010 członek Prezydium KK NSZZ "Solidarność"

Pełnione funkcje w organizacjach społeczno - politycznych:

  • 1998-2002 - radny Sejmiku Wojewódzkiego
  • 2002-2006 - radny Rady Miejskiej w Łodzi, Przewodniczący Klubu Radnych Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego w Radzie Miasta Łodzi
  • Członek Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (obecnie Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego)
  • 2016-2017 przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Zadania:

  • Koordynacja polityki regionalnej Związku
  • Koordynacja pracy Prezydium ZR
  • Podejmowanie decyzji w sprawach ZR jako zakładu pracy
  • Polityka zagraniczna
  • Organizacja Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków
  • Koordynator działalności Polsko-Amerykańskiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego