Czytaj prasę

 

Komunikaty organizacyjne

17 września 2017 r. – XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

KOMUNIKAT Nr 12

23 sierpnia 2017 r

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę;

Program Pielgrzymki 17 września 2017 r (niedziela):

Godz 10:00 – Koncert w wykonaniu zespołu regionalnego “Grojcowianie”

Godz 10:40 – Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Piotra Dudy

Godz 11:00 – Uroczysta Msza Święta - przewodniczy Jego Ekscelencja ks arcybiskup Józef

Kupny, Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy, homilię wygłosi Jego Ekscelencja ks.

biskup Roman Pindel.

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na Pielgrzymkę do Częstochowy. Koszt wyjazdu 35 zł od osoby.

Zapisy do dnia 13 września br. przyjmuje Dział Regionalny ZR pok. 311 tel. 42 67-72-627, 42 67-72-628.

Do udziału w uroczystościach szczególnie gorąco zapraszamy poczty sztandarowe (3-osobowe poczty sztandarowe wyjadą na koszt Zarządu Regionu).

Zbiórka uczestników w dniu Pielgrzymki o godz. 7.00 w Łodzi na al. Anstadta.


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Marian Laskowski

plik do pobrania

XXXVII rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

KOMUNIKAT Nr 10

27 lipca 2017 r

XXXVII rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji XXXVII rocznicy powstania NSZZ „Solidarność"; Obchody rozpocznie uroczysta Msza Święta, która zostanie odprawiona w czwartek 31 sierpnia br o godz.

16:00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów) w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 60.

Po mszy nastąpi przemarsz uczestników pod Pomnik–Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka przed Kościołem Podwyższenia św. Krzyża przy ul. Sienkiewicza 38, gdzie zostaną złożone kwiaty. Okolicznościowe przemówienie wygłosi przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

Komisje Zakładowe oraz organizacje i osoby prywatne, które zamierzają składać kwiaty pod pomnikiem prosimy o zawiadomienie Regionu ZŁ (do dnia 29.08.br.) pok. 311 lub telefonicznie 42 67-72-627, 42 67-72-628.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MPK w Łodzi zaprasza wszystkich, którzy pozostali wierni ideałom „Solidarności” pod Pamiątkową Tablicę przy ulicy Kraszewskiego 7/9, gdzie w dniu 26 sierpnia 2017 r. (sobota) o godz. 11.00 odbędą się uroczystości z okazji XXXVII rocznicy strajku w MPK-Łódź. Pod tablicą złożone zostaną kwiaty i zostaną wygłoszone okolicznościowe przemówienia.

Szczególnie serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe do licznego udziału w uroczystościach.


Sekretarz ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Ireneusz Wach

plik do pobrania

3 maja 2017 r – Obchody Święta Narodowego i Święta Najświętszej Marii Panny Królowej Polski

KOMUNIKAT Nr 5

25 kwietnia 2017 r

W kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbędą się uroczystości przed Bazyliką Archikatedralną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 265 uroczystości organizowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

godzina 9:00    Zbiórka pocztów sztandarowych na placu Jana Pawła II przed Bazyliką Archikatedralną (Łódź, ulica Piotrkowska 265);

godzina 9:30    Uroczysta Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Adama Lepę

godzina 10:45  Uroczystości przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza:

- zmiana warty

- przemówienie Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau

- apel poległych

- salwa honorowa

- złożenie wieńców i kwiatów

- defilada kompanii honorowych.

Szczególnie gorąco zapraszamy poczty sztandarowe naszego Związku do wzięcia udziału w uroczystościach.


sekretarz ZR ZŁ NSZZ "Solidarność"

Ireneusz Wach

plik do pobrania

XVIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

KOMUNIKAT Nr 4

28 marca 2017 r

„Solidarność musi iść przed walką,

Wówczas ludzkość może przetrwać”

W dniach 22-23 kwietnia 2017 roku odbędzie się  XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu; Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę 22 kwietnia br o godzinie 19:00 Drogą Krzyżową, którą poprowadzi Ks Grzegorz Molewski; Kulminacyjnym punktem pielgrzymki będzie Msza święta w niedzielę w dniu 23 kwietnia br o godzinie 12:00, celebrowana przez ks prałata Ludwika Kowalskiego proboszcza Parafii św Brygidy w Gdańsku; Mszę świętą poprzedzi wprowadzenie relikwii bł ks Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ „Solidarność”.

Od godz. 10.30 rejestrowane będą poczty sztandarowe biorące udział w uroczystości, wprowadzenie pocztów do Bazyliki nastąpi o godz. 11.15.

Po zakończeniu Mszy św. ok. godz. 13.45 nastąpi złożenie kwiatów przed pomnikami: Świętego Jana Pawła II, Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Powstania NSZZ „Solidarność”.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd do Lichenia w dniu 23 kwietnia br. (niedziela). Wyjazd z Łodzi nastąpi o godz. 7.30. Autokar będzie podstawiony na al. K. Anstadta.

Koszt przejazdu 35,00 zł od osoby.

Zapisy przyjmuje Dział Regionalny ZR, telefon: 42 67-72-627, 42 67-72-628. Wpłaty należy dokonać w kasie Zarządu Regionu do dnia 18 kwietnia br.

Zapraszamy poczty sztandarowe (3-osobowe) naszego Związku do udziału w Pielgrzymce (przejazd pocztów pokrywa Zarząd Regionu).

Rady Podregionów i organizacje zakładowe, które organizują wyjazd we własnym zakresie proszone są o podanie do Działu Regionalnego informacji o ilości wyjeżdżających autokarów i pielgrzymów.


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Marian Laskowski

plik do pobrania

Uroczystość św. Józefa, patrona Ludzi Pracy

KOMUNIKAT Nr 3

03 marca 2017 r

Corocznie w sposób szczególny czcimy świętego Józefa – patrona Ludzi Pracy, opiekuna rodziny, człowieka niezwykle pracowitego i skromnego; Modlitewne spotkanie łódzkiego Świata Pracy odbędzie się 20 marca 2017 roku (poniedziałek) w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 265.

Nabożeństwo pod przewodnictwem arcybiskupa Wiktora Skworca Metropolity Katowickiego zostanie odprawione o godzinie 18:00. 

Zapraszamy członków NSZZ „Solidarność” wraz z rodzinami oraz wszystkich ludzi pracy do udziału we Mszy Świętej.

Szczególnie gorąco zapraszamy poczty sztandarowe.

Niech nasze spotkanie pod patronatem św. Józefa Robotnika stanie się wspólną modlitwą w intencji najważniejszych spraw i problemów, którymi żyje obecnie świat pracy.


Sekretarz ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Ireneusz Wach

plik do pobrania

UWAGA - SZKOLENIE

KOMUNIKAT Nr 2

16 lutego 2017 r

Ze względu na duże zainteresowanie, Dział Szkoleń ZR organizuje szkolenia z zakresu:

„Sposobu rozliczenia organizacji związkowych z Urzędem Skarbowym za działalność w 2016 r.

Terminy szkoleń:

28 lutego 2017 r. /wtorek/ godz. 10.00

02 marca 2017 r. /czwartek/ godz. 10.00

06 marca 2017 r. /poniedziałek/ godz. 10.00

Szkolenie odbędzie się w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 17/19.

Dodatkowe informacje i zapisy: Dział kontaktów z organizacjami zakładowymi tel.  42  67-72-627, 42 67-72-628 lub Marian Laskowski 663 789-011.


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Marian Laskowski

plik do pobrania

Kalendarz uroczystości w roku 2017

KOMUNIKAT Nr 1

17 stycznia 2017 r

Poniżej podajemy ramowy kalendarz uroczystości i świąt w 2017 roku, w których wskazany jest udział pocztów sztandarowych naszego Związku.

  1 marca (środa)                  - Światowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

19 marca (niedziela)             - Uroczystość św. Józefa - Patrona Rodzin

29 kwietnia (sobota)              - Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Boskiej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski (Licheń)

  3 maja (środa)                     - Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto NMP Królowej Polski

14 maja (niedziela)                - Msza Święta z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

13 czerwca (wtorek)             - Rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi

15 sierpnia (wtorek)              - Święto Wojska Polskiego

26 sierpnia (sobota)             - Rocznica strajku w MPK w Łodzi

31 sierpnia(czwartek)           - Rocznica podpisania porozumień  sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”

17 września (niedziela)        - Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę (Częstochowa)

18 września (poniedziałek)  - Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

19 października (czwartek)  - Rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki (Warszawa)

11 listopada(sobota)             - Narodowe Święto Niepodległości

13 grudnia (środa)                - Rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

Uczestnictwo sztandarów NSZZ „Solidarność” w innych uroczystościach uzależnione będzie od decyzji Prezydium Zarządu Regionu.

Udział pocztów sztandarowych  w uroczystościach zarówno związkowych jak i narodowych jest bardzo istotny dla wizerunku NSZZ „Solidarność”.

Kalendarz uroczystości opracował Chorąży Pocztu Sztandarowego NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemi Łódzkiej kol. Zbigniew Solarek.


Sekretarz ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Ireneusz Wach

plik do pobrania<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33   starsze >>