Czytaj prasę

 

Komunikaty organizacyjne

Konkurs „Pracodawca przyjazny pracownikom”

KOMUNIKAT NR 16

15 czerwca 2012 r

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" ogłosiło V edycję konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom” mający na celu wyłonienie pracodawców przyjaznych pracownikom.

Akcja ma pokazać, że interesy przedsiębiorstwa i interesy pracowników są zbieżne, wystarczy tylko odpowiednio prowadzić dialog pomiędzy przedstawicielami zarządów przedsiębiorstw i załogi.

Podczas konkursu oceniane będą dobre praktyki w zakresie: przestrzegania prawa pracowników do zrzeszania się, zawarty układ zbiorowy, zatrudnienie pracowników na czas nieokreślony. Do konkursu mogą być zgłoszone wszystkie zakłady pracy, które swoimi działaniami wpisują się w wartości propagowane przez NSZZ „Solidarność”.

Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 31 lipca 2012 roku.

Zgłoszenia rozpatrywane będą - według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do regulaminu - przez Komisję Certyfikacyjną, pod przewodnictwem Piotra Dudy - Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność" w skład, której wejdą m.in.: przedstawiciel Prezydenta RP, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność".

Regulamin konkursu, który zawiera też harmonogram prac związanych z przyznawaniem Certyfikatu oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej KK NSZZ „Solidarność” www.solidarnosc.org.pl .

Przypominamy, że pracodawcy - laureaci - posiadają prawo korzystania z Certyfikatu przez okres trzech lat. A więc, laureaci poprzednich edycji Akcji mogą ponownie zabiegać     o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu. Lista laureatów poprzednich edycji znajduje się na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 Wyniki procesu certyfikacyjnego będą dostępne na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" www.solidarnosc.org.pl.


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Piotr Ścieśko

komunikat do pobrania

regulamin

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Leszek Głogosz nie żyje

KOMUNIKAT Nr 15

14 czerwca 2012 r

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 14 czerwca br zmarł

Śp Leszek Głogosz

Długoletni działacz NSZZ „Solidarność”, członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” , przewodniczący NSZZ „Solidarność”  Rady Podregionu Radomsko, przewodniczący Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Radomsku.

Pogrzeb Śp. Leszka Głogosza odbędzie się 16 czerwca (sobota) o godz. 12.00 na Cmentarzu Nowym przy ul. S. Wyszyńskiego 96 w Radomsku.

Wyrazy współczucia rodzinie

składa

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”


Sekretarz ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Ireneusz Wach

plik do pobrania

Wędrówka Łódzkim Szlakiem Papieża Pielgrzyma

KOMUNIKAT Nr 14

5 czerwca 2012 r

13 czerwca 2012 r - ZAPROSZENIE na wspólną wędrówkę ŁÓDZKIM SZLAKIEM PAPIEŻA PIELGRZYMA upamiętniającą 25 rocznicę pobytu w Łodzi Błogosławionego Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Łodzi.

W bieżącym roku obchodzimy 25. rocznicę wizyty Papieża Polaka w naszym Mieście oraz kolejną rocznicę przyjęcia przez Ojca Świętego Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi. Pragniemy razem przebyć drogę będącą łódzkim szlakiem papieskim, by w duchowej łączności z Honorowym Łodzianinem zgłębiać apostolskie pouczenia skierowane do nas.

O godz. 10.00 - ul. Piotrkowska 104 - przed Urzędem Miasta Łodzi - spotkanie przy tablicy upamiętniającej przyjęcie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi - początek drogi;

godz. 10.45 - ul. gen. Maczka 35 – spotkanie na Lotnisku im. Władysława Reymonta – słowo Ks. Biskupa Adama Lepy, występ młodzieży z XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego;

godz. 11.20 - ul. Pabianicka 184/186 - przed dawnymi Zakładami„Alba" – wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi Tomasza Kacprzaka na dziedzińcu zakładów, występ uczniów z Publicznego Gimnazjum Nr 42 im. Władysława Reymonta;

godz. 12.00 - ul. ks. bp W. Tymienieckiego 25 - przed Zakładami „Uniontex" – przy tablicy upamiętniającej pobyt Ojca Świętego w tym zakładzie pracy, wystąpienie Wiceprezydent M. Łodzi Agnieszki Nowak, występ młodzieży z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela.

godz. 12.30 - spotkamy się przy pamiątkowej tablicy w Bazylice Archikatedralnej i przed pomnikiem Jana Pawła II. Słowo Księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego i podziękowanie za udział w uroczystości Sekretarz M. Łodzi Barbary Mrozowskiej-Nieradko.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach

członków NSZZ „Solidarność” wraz z pocztami sztandarowymi.


   Sekretarz ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

                                                                                        Ireneusz Wach

plik do pobrania

WALKA O EMERYTURY JESZCZE TRWA

KOMUNIKAT Nr 12

15 maja 2012 r

W związku z przegłosowaniem przez Sejm ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w dniu 24 maja organizuje OGÓLNOPOLSKĄ PIKIETĘ przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Tego dnia do Warszawy o godz. 11.00 z Łodzi z al. Anstadta wyjadą autokary. Zbiórka o godz. 10.30.

Koszty wyjazdu pokryte zostaną z Funduszu Strajkowego.

Prosimy osoby, które sprzeciwiają się wprowadzeniu ustawy o pracy aż do śmierci,   o kontakt z Działem Regionalnym ZR pok. 311 tel. 42 67 72 627 lub 42 67 72 628.

Prosimy o przygotowanie na wyjazd stosownych haseł, werbli, flag, kurtek, emblematów charakterystycznych dla łódzkich związkowców.


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Piotr Ścieśko

plik do pobrania

8 maja - Pikieta bezrobotnych w Warszawie

KOMUNIKAT Nr 10

20 kwietnia  2012 r

Bezrobocie w Polsce osiągnęło już 13,5% (w województwie łódzkim 13,8%) Ze statystyk wynika, że problem ten dosięga głównie ludzi młodych i tych, po pięćdziesiątym roku życia.

Właśnie te grupy społeczne najczęściej odwiedzają Urzędy Pracy; ale niestety – ofert pracy jest jak na lekarstwo. A jeszcze Rząd wymyślił, aby Ci, którzy pracują (czytaj, którzy jeszcze nie zostali zwolnieni) – pracowali aż do śmierci. Tragiczne jest również i to, że prawie 84% osób bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku.

8 maja br. o godz. 11.00 Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przekaże na ręce Premiera Donalda Tuska projekty ustaw opracowane przez Związek dot.: systemu ubezpieczeń społecznych, prewencji wypadkowej i pracy tymczasowej. Jest to odpowiedź na wezwanie złożone przez szefa rządu, aby „Solidarność" nie tylko zbierała podpisy, ale składała swoje propozycje.

8 maja br., podczas spotkania P. Dudy z Premierem przed Sejmem pikietować będą bezrobotni, wśród których będą zarówno ludzie młodzi, jak i starsi – po 50-tym roku życia.

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zaprasza osoby pozostające bez pracy, do wzięcia udziału w pikiecie. Wyjazd autokarów z Łodzi nastąpi 8 maja o godz. 6.30 z al. Anstadta.

Koszty wyjazdu pokrywa Krajowy Fundusz Strajkowy.

Prosimy osoby zainteresowane wyjazdem o kontakt z Działem Regionalnym ZR w Łodzi na ul. A. Kamińskiego 18 pok. 311 tel. 42 67 72 627 lub 42 67 72 628.


Członek ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Piotr Ścieśko

plik do pobrania

STOP 67 - „Miasteczko emerytalne”

KOMUNIKAT Nr 11

20 kwietnia 2012 r

„Miasteczko emerytalne” powstało na początku kwietnia przed Kancelarią Rady Ministrów, a następnie przeniesione zostało przed Sejm.

W związku ze zbagatelizowaniem dwóch milionów podpisów Obywateli w sprawie przeprowadzenia referendum nt. wydłużenia wieku emerytalnego, „miasteczko” ponownie zaczyna tętnić życiem.

Tym razem całodobowe dyżury pełnić będzie m.in. Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.

Nasz dyżur przypada na dzień 9 maja 2012 roku.

Tego dnia do Warszawy z Łodzi z al. Anstadta wyjadą autokary w dwóch turach:

  • na dzień (dyżur w Miasteczku od 9.00 do 19.00) - wyjazd z Łodzi o godz. 5.30;
  • na noc (dyżur w Miasteczku od 19.00 do 9.00 w dniu 10.05.) - wyjazd z Łodzi o godz. 15.30.

Koszty wyjazdu pokrywa Krajowy Fundusz Strajkowy.

Prosimy osoby zainteresowane wyjazdem o kontakt z Działem Regionalnym ZR pok. 311 tel. 42 67 72 627 lub 42 67 72 628.

Prosimy o przygotowanie na wyjazd stosownych haseł, werbli, flag, kurtek, emblematów charakterystycznych dla łódzkich związkowców.


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Piotr Ścieśko

plik do pobrania

Kwiecień 2012 – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

KOMUNIKAT Nr 9

13 kwietnia 2012 r

Kwiecień 2012 – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, jak co roku, organizuje obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

W dniu 23 kwietnia (poniedziałek) o godz. 12.00 odbędzie się konferencja w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi przy ul. Kamińskiego 17/19.

Program konferencji:

  • Powitanie przez Waldemara Krenca, przewodniczącego Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.

Referaty wygłoszą:

  • Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi mgr inż. Andrzej Świderski
  • Nadinspektor Pracy w OIP w Łodzi mgr inż. Dariusz Borowiecki
  • przedstawiciel OIP w Łodzi mgr Grażyna Ślawska
  • Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi prof. dr n. med. Konrad Rydzyński oraz dr n. med. Jadwiga Siedlecka
  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska

Msza Święta w intencji ofiar wypadków przy pracy zostanie odprawiona w kościele pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi ul. Sienkiewicza 38 w dniu 22 kwietnia br. o godz. 10.30.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach przedstawicieli Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” oraz pracowników i rodziny tych, którzy ulegli wypadkom przy pracy, a Poczty Sztandarowe NSZZ  „Solidarność” do udziału w niedzielnej mszy świętej.


Regionalny Koordynator BHP

członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Piotr Ścieśko

plik do pobrania<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33   starsze >>