Czytaj prasę

 

Komunikaty organizacyjne

Nowe władze w Regionu

KOMUNIKAT Nr 14

10 czerwca 2014 r

W dniu 6 czerwca br w auli Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, podczas którego zostały wybrane władze na kadencję 2014 – 2018.

Przewodniczącym Regionu Ziemia Łódzka wybrany został - Waldemar Krenc.

Wyniki wyborów do ZR, RKW oraz delegatów na KZD do pobrania poniżej.


sekretarz ZR ZŁ NSZZ "Solidarność"

Ireneusz Wach

Pobierz plik

22 maja 2014 r. Manifestacja w Radomsku

KOMUNIKAT Nr 13

06 maja 2014 r

w obronie  bezprawnie zwolnionej z pracy przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia w Szpitalu Powiatowym  w Radomsku Anny Kaurzel.

Za próbę ratowania życia chorego dziecka i udzieloną pomoc została bezprawnie zwolniona z pracy pod pretekstem złamania tajemnicy zawodowej.

Prawdziwym powodem zwolnienia była działalność związkowa, na skutek której:

- kontrole Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzone na wniosek zwolnionej Koleżanki ujawniły nieprawidłowości i zobowiązały Dyrektora Szpitala do wypłacenia ponad 4 mln zł. zaległych wynagrodzeń z tytułu wzrostu kontraktów,

- A. Kaurzel wniosła pozew do Sądu Pracy, który zobowiązał pracodawcę do dokonania wpłaty z zaległych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ponad 2 mln zł.

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” podjął uchwałę o zorganizowaniu manifestacji w Radomsku w dniu 22 maja br.     

 Zwracamy się z apelem do organizacji zakładowych i członków naszego Związku o udział w proteście w obronie naszej koleżanki Ani Kaurzel.

Wyjazd do Radomska nastąpi w dniu 22 maja br. o godz. 10.30 z al. Anstadta w Łodzi.

Prosimy o zgłaszanie do Zarządu Regionu liczby osób chcących wziąć udział w manifestacji, tel. 42 67 72 627, 42 67 72 628, kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl

Prosimy o zabranie ze sobą emblematów związkowych: flag, kurtek, czapeczek, a także gwizdków, trąbek, bębnów, stosownych pikietek.

Poprzez udział w manifestacji pokażmy siłę naszego Związku!

Bądźmy S O L I D A R N I!


 

Członek Zarządu Regionu

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

                              Piotr Ścieśko

plik do pobrania

„Święty Papież Polak”

KOMUNIKAT Nr 12

28 kwietnia 2014 r

W związku z kanonizacją Papieża Jana Pawła II informujemy, że istnieje możliwość zakupu, po preferencyjnych cenach dla członków NSZZ „Solidarność”, albumu poświęconego Papieżowi Janowi Pawłowi II pt „Święty Papież Polak”.

Album jest fotograficzną opowieścią o umiłowaniu polskości przez Jana Pawła II, jego patriotyzmie i nieustannie podkreślanych związkach z Ojczyzną. Jan Paweł II naznaczył swój pontyfikat polskością. Wspominał o Polsce w czasie swych jakże licznych apostolskich podróży po całym świecie, budził sympatie do swego ojczystego kraju w najdalszych nawet zakątkach globu, opowiadając o Krakowie czy Jasnej Górze nawet Indianom w dalekiej Boliwii – czytamy w książce. On sam z kolei powiedział: Wszędzie podkreślam moje polskie pochodzenie – trudno inaczej! Nie ma powodu, żebym tego nie czynił. W albumie znalazły się zdjęcia dokumentujące ważne wydarzenia z udziałem biskupa i kardynała Karola Wojtyły, a potem papieża Jana Pawła II, rozgrywające się w naszym kraju lub z nim związane na przestrzeni prawie pół wieku, od lat 60, aż do 2013r. Są wśród nich m.in. papieskie Msze św. na krakowskich Błoniach, wizyty na Jasnej Górze, na Uniwersytecie Jagiellońskim, w polskich górach i w rodzinnych Wadowicach. Są wzruszające spotkania z pielgrzymami, chorymi, dziećmi. Są wreszcie zdjęcia ukazujące kult Świętego w jego rodzinnym kraju.

Album wydany jest na najwyższym poziomie edytorskim przez Wydawnictwo „Biały Kruk” w formacie zbliżonym do A4 (210 x 280 mm) i objętości 96 stron.

Cena pojedynczego egzemplarza wynosi 32,00 zł.

Chętni do nabycia „Święty Papież Polak” proszeni są o kontakt z działem szkoleń, informacji i promocji ZR w Łodzi ul. Kamińskiego 18, pok. 209, tel. 42 67-72-616, lub e-mail szkolenia.lodz@solidarnosc.org.pl


                  Sekretarz Zarządu Regionu

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

                          Ireneusz Wach

plik do pobrania

W obronie działacza związkowego BĄDŹMY SOLIDARNI!

KOMUNIKAT Nr 11

17 kwietnia 2014 r

Wzwiązku ze zwolnieniem przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Ochrony Zdrowia w Powiatowym Szpitalu w Radomsku, Anny Kaurzel z naruszeniem prawa, zwracamy się z apelem do organizacji zakładowych i sekcji branżowych naszego Związku, o wysyłanie pism wzywających do przywrócenia do pracy działacza związkowego A Kaurzel.

Pisma komisji zakładowych wysyłamy do: Dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku, Starostwa Powiatowego w Radomsku, Wojewody Łódzkiego, miejscowych posłów i radnych.

Będzie to pierwszy krok zrobiony w kierunku przywrócenia do pracy naszej koleżanki.

O szczegółach tej bulwersującej sprawy czytaj w „Tygodniku Solidarność”, na stronie internetowej Regionu Ziemia Łódzka i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność oraz w majowym RIZie.

Poniżej podajemy niektóre z adresów:

-       Szpital Powiatowy w Radomskuul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko

e-mail:sekretariat@szpital.biz.pl

-       Starostwo Powiatowe w Radomsku   ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko

 e-mail: starostwo@radomszczanski.pl

-      Pani Jolanta ChełmińskaWojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

e-mail: sekretariat@lodz.uw.gov.pl

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie deklaracji uczestnictwa w manifestacji w obronie naszej koleżanki Ani Kaurzel. do Zarządu Regionu - tel. 42-67 72 627, 42-67 72 628 e-mail: kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl

O terminie poinformujemy w osobnym Komunikacie.


Członek Zarządu Ziemi Łódzkiej

        NSZZ „Solidarność”

                                    Piotr Ścieśko

plik do pobrania

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

KOMUNIKAT Nr 10

4 kwietnia 2014 r

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” organizuje obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

-   5 maja (poniedziałek) o godz. 12.00 w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi przy ul. Kamińskiego 17/19 odbędzie się konferencja, podczas której referaty wygłoszą przedstawiciele:Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

-   11 maja (niedziela) o godz. 10.30 w kościele pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi ul. Sienkiewicza 38 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji ofiar wypadków przy pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach przedstawicieli Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” oraz pracowników i rodziny tych, którzy ulegli wypadkom przy pracy, a poczty sztandarowe NSZZ  „Solidarność” do udziału w niedzielnej mszy świętej.


Regionalny Koordynator BHP

                        Piotr Ścieśko

plik do pobrania

5 - 6 kwietnia 2014r. XV Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność" do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

KOMUNIKAT Nr 9

13 marca 2014 r

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej w dniu 6 kwietnia (niedziela) organizuje wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, na Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność”.

Program Pielgrzymki:

10.30 -rejestracja pocztów sztandarowych;

12.00 -Msza Święta;

13.45 -złożenie kwiatów pod pomnikami:

  • Bł. Jana Pawła II;
  • Bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
  • Powstania NSZZ „Solidarność”.

Wyjazd z Łodzi nastąpi o godz. 7,30. Autokar będzie podstawiony na al. Karola Anstadta.

Koszt przejazdu 35,00 zł od osoby.

Zapisy przyjmuje Dział Regionalny ZR, telefon: 42-67 72 627, 42-67 72 628. Wpłaty należy dokonać w kasie Zarządu Regionu do dnia 3 kwietnia br.

Zapraszamy poczty sztandarowe (3 osobowe) naszego Związku do udziału w Pielgrzymce (przejazd pocztów pokrywa Zarząd Regionu).

Rady Podregionów i organizacje zakładowe, które organizują wyjazd we własnym zakresie proszone są o podanie do Działu Regionalnego informacji o ilości wyjeżdżających autokarów i pielgrzymów.


Członek prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

                                                                                                   Marian Laskowski

plik do pobrania

19 marca – Święty Józef, patron Ludzi Pracy

KOMUNIKAT Nr 8

6 marca 2014 r

Każdego roku w dniu 19 marca w sposób szczególny czcimy św Józefa– jako głównego patrona naszej Archidiecezji oraz jako patrona Świata Pracy.

Modlitewne spotkanie łódzkiego Świata Pracy odbędzie się w środę 19 marca 2014 r. w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi przy ul. ks. Skorupki.

Nabożeństwo dla Świata Pracy pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka Jędraszewskiego zostanie odprawione o godz. 18.00.Homilię wygłosi Biskup Marian Florczyk z Kielc.

Zapraszamy członków NSZZ „Solidarność” wraz z rodzinami oraz jak największą rzeszę ludzi pracy do udziału we Mszy Św. Szczególnie gorąco zapraszamy poczty sztandarowe.

Niech nasze spotkanie pod patronatem św. Józefa Robotnika stanie się wspólną modlitwą w intencji najważniejszych spraw i problemów, którymi żyje obecnie świat pracy.


Sekretarz ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

                                                                                                               Ireneusz Wach

plik do pobrania<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33   starsze >>