Czytaj prasę

 

Komunikaty organizacyjne

pikieta wspierająca pracowników LIDL-a

KOMUNIKAT Nr 21

25 sierpnia 2014 r

9 września br przed siedzibą zarządu spółki LIDL w Tarnowie Podgórnym k/ Poznania zostanie przeprowadzona ogólnopolska pikieta wspierająca pracowników sieci LIDL.

Od chwili powstania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zarząd  firmy prowadził zdecydowane działania antyzwiązkowe, polegające na utrudnianiu działalności, pozorowaniu dialogu, ograniczaniu liczby członków. Finałem tych działań było dyscyplinarne wyrzucenie z pracy przewodniczącej i jej zastępcy. Związkowcy domagali się m.in.: poprawy warunków pracy i godnej płacy, zwiększenia zatrudnienia, stałych umów o pracę, utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej solidaryzując się ze zwolnionymi pracownikami LIDL-a organizuje wyjazd na pikietę. Zbiórka uczestników o godz. 8.00 w Łodzi na al. Anstadta.

Zapisy przyjmuje Dział Regionalny ZR pok. 311 tel. 42 67-72-627, 42 67-72-628.

Prosimy o zabranie ze sobą emblematów związkowych: flag, kurtek, czapeczek, a także gwizdków, trąbek, bębnów, stosownych pikietek.


Członek Zarządu Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność” 

                      Piotr Ścieśko

plik do pobrania

XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

KOMUNIKAT Nr 20

25 sierpnia 2014 r

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Program Pielgrzymki 21 września 2014 r.(niedziela)

Godz. 10.00 – Koncert  Chóru „Boże Echo”

Godz. 10.40 – Wystąpienie Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy

Godz. 11.00 – Uroczysta Msza Święta  - koncelebrują Duszpasterze Ludzi Pracy.

Przewodniczyć będzie i homilię wygłosi JE Arcybiskup Edward Osorowski,   Metropolita Białostocki.

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na Pielgrzymkę do Częstochowy. Koszt wyjazdu 35 zł od osoby.

Zapisy do dnia 18 września br. przyjmuje Dział Regionalny ZR pok. 311 tel. 42 67-72-627,

42 67-72-628.

Do udziału w uroczystościach szczególnie gorąco zapraszamy poczty sztandarowe (3-osobowe poczty sztandarowe wyjadą na koszt Zarządu Regionu).

Zbiórka uczestników w dniu Pielgrzymki o godz. 7.00 w Łodzi na al. Anstadta.


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” 

                 Marian Laskowski

plik do pobrania

XXXIV rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

KOMUNIKAT Nr 19

25 lipca 2014 r

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji XXXIV rocznicy powstania NSZZ „Solidarność".

Obchody rozpocznie uroczysta Msza Święta, która zostanie odprawiona w niedzielę 31.08. br. o godz. 10.00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus (u O. Jezuitów) w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 60. Po mszy nastąpi przemarsz uczestników ul. H. Sienkiewicza pod Pomnik–Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka przed Kościołem św. Krzyża przy ul. Sienkiewicza 38, gdzie zostaną złożone kwiaty.

Okolicznościowe przemówienie wygłosi przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

Komisje Zakładowe oraz organizacje i osoby prywatne, które zamierzają składać kwiaty pod pomnikiem prosimy o zawiadomienie Regionu ZŁ (do dnia 29.08.br.) pok. 311 lub telefonicznie - 42 67-72–627, 42 67–72-628.


Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy MPK w Łodzi zaprasza wszystkich, którzy pozostali wierni ideałom „Solidarności” pod Pamiątkową Tablicę przy ulicy Kraszewskiego 7/9, gdzie w dniu 26.08.2014 r. (wtorek) o godz. 13.00 odbędą się uroczystości z okazji XXXIV rocznicy strajku w MPK-Łódź. Pod tablicą złożone zostaną kwiaty.

Szczególnie serdecznie zapraszamy do licznego udziału w uroczystościach poczty sztandarowe.


sekretarz ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Ireneusz Wach

plik do pobrania

Prośba o przekazywanie darów pieniężnych

KOMUNIKAT Nr 18

17 lipca 2014 r

W trzecią sobotę i niedzielę września tego roku, odbędziemy Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę, zapoczątkowaną przez bł ks Jerzego Popiełuszkę, naszego kapelana, a wkrótce - w co głęboko wierzymy - i Patrona; jest to również rok 50-lecia Jego święceń kapłańskich, 30-rocznicy Jego śmierci, a także pierwszy rok, gdy pośród nas zabraknie Mamy ks Jerzego - Marianny Popiełuszko.

Jasnogórska Pielgrzymka Ludzi Pracy to dla historii NSZZ „Solidarność" wydarzenie wyjątkowe, pokazujące źródło naszej tożsamości, osadzonej w społecznej nauce Kościoła, którą posługa bł. ks. Jerzego tak bardzo uosabiała. To również ogromna łaska i dar Boży, za który nieustannie musimy dziękować.

Chcąc w sposób szczególnie uroczysty podziękować Bogu za ten dar, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" postanowiła zwrócić się z apelem do wszystkich struktur naszego Związku o przekazywanie darów pieniężnych na wykonanie dwóch relikwiarzy. W jednym relikwie bł ks. Jerzego spoczną na Jasnej Górze, w drugim w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku.

Ufundowane przez nasz Związek relikwiarze będą wyrazem wdzięczności Bogu za dar kapłaństwa bł ks. Jerzego Popiełuszki, który polski świat pracy poprowadził do zwycięskiej Częstochowy.

Wpłat należy dokonywać na nr konta: PKO nr 05 1020 1811 0000 0902 0138 8693

Organizacje, które zdecydują o dokonaniu wpłat proszone są o przekazanie informacji do Działu kontaktów z komisjami zakładowymi w Regionie Ziemia Łódzka pok. 311 tel. 42-67 72 627 lub 42-67 72 628.

Uwaga! Wpłat mogą dokonywać jedynie struktury naszego Związku (najlepiej na podstawie uchwały).


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Marian Laskowski

plik do pobrania

23 czerwca - Pikieta wobec działań zarządów spółek kolejowych

KOMUNIKAT 17

13 czerwca 2014 r

23 czerwca 2014 r (poniedziałek) o godzinie 11:00 przed siedzibą Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie - ulica Wspólna 2/4 odbędzie się pikieta zorganizowana przez Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w sprawie sprzeciwu wobec działań zarządów spółek kolejowych oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmierzających do likwidacji zakładów pracy i centralizacji zarządzania spółek kolejowych; działania te prowadzą do utraty setek miejsc pracy w terenie, a jednocześnie tworzone są nowe departamenty i stanowiska w centralach spółek  w Warszawie; rozpoczęte działania centralizujące prowadzą do degradacji kolei.

PKP S.A. wydaje wiele milionów złotych na zatrudnianie firm doradczych i konsultingowych, które nie znają zagadnień istniejących na kolei, podczas gdy pracownikom przyznaje się kilkadziesiąt złotych podwyżki. 

Osoby, które chcą wspomóc kolejarzy w ich proteście proszone są o zgłoszenie się do Zarządu Regionu w Łodzi, ul. Kamińskiego 18 pok. 311 lub tel. 42 67 72 627, 42 67 72 628, kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl

Wyjazd do Warszawy nastąpi w dniu 23.06.br. o godz. 8.00 z al. Anstadta w Łodzi.

Prosimy o zabranie ze sobą emblematów związkowych: flag, kurtek, czapeczek, a także gwizdków, trąbek, bębnów, stosownych pikietek.


Członek ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Piotr Ścieśko

plik do pobrania

Konkurs „Pracodawca przyjazny pracownikom”

KOMUNIKAT Nr 16

11 czerwca 2014 r

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" ogłosiło VII edycję Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” mający na celu wyłonienie pracodawców przyjaznych pracownikom, akcja ma pokazać, że interesy przedsiębiorstwa i interesy pracowników są zbieżne, wystarczy tylko odpowiednio prowadzić dialog pomiędzy przedstawicielami zarządów przedsiębiorstw i załogi.

Podczas konkursu oceniane będą dobre praktyki w zakresie: przestrzegania prawa pracowników do zrzeszania się, zawarty układ zbiorowy, zatrudnienie pracowników na czas nieokreślony. Do konkursu mogą być zgłoszone zakłady pracy, które swoimi działaniami wpisują się w wartości propagowane przez NSZZ „Solidarność”.

Przypominamy, że pracodawcy - laureaci - posiadają prawo korzystania z Certyfikatu przez okres trzech lat. Laureaci poprzednich edycji Akcji mogą ponownie zabiegać o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu. Lista laureatów poprzednich edycji znajduje się na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W załączeniu przesyłamy Regulamin konkursu zawierający zasady przyznawania punktów a także harmonogram prac związanych z przyznawaniem Certyfikatu. i ankiety zgłoszeniowe (Regulamin konkursu, harmonogram prac oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne są też na stronie internetowej KK NSZZ „Solidarność" www.solidarnosc.org.pl)

Zgodnie z Regulaminem Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” danego zakładu pracy ubiegającego się o przyznanie Certyfikatu, powinna zgłosić się do sekretariatu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” o opinię Prezydium ZR o zasadności wniosku.

Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 31 lipca 2014 roku.

Zgłoszenia rozpatrywane będą przez Komisję Certyfikacyjną, pod przewodnictwem Piotra Dudy - Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność".

Wyniki procesu certyfikacyjnego będą dostępne na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" www.solidarnosc.org.pl


Członek ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Piotr Ścieśko

komunikat do pobrania

załącznik nr 1

załącznik nr 2

regulamin konkursu

25 Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków

KOMUNIKAT Nr 15

11 czerwca 2014 r

2 lipca około 132 kolarzy z 22 międzynarodowych teamów wystartuje w 25 Jubileuszowym Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim „Solidarności” i Olimpijczyków.

Oficjalna Ceremonia Otwarcia i start honorowy do sportowej rywalizacji podczas 25. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności“ i Olimpijczyków rozpocznie się w Łodzi w dniu 02 lipca o godz. 10.15 na ulicy Piotrkowskiej przed Urzędem Miasta. Udział podczas otwarcia tej jednej z najważniejszych imprez kolarskich w kraju, zapowiadany jest przez przedstawicieli władz zarówno miasta jak i województwa. Start ostry do pierwszego etapu na trasie Łódź – Sulejów nastąpi o godz. 11.00 na osiedlu Olechów na ulicy Zakładowej.

Sympatyków kolarstwa serdecznie zapraszamy do śledzenia „na żywo” Wyścigu na ulicach naszego miasta.

Trasa 25. Wyścigu będzie przebiegać następująco:

2.07. Łódź-Sulejów - 115,5 km    2.07. Zduńska Wola-Sieradz - 82,3 km     3.07. Przedbórz-Kielce – 162,3 km      4.07. Nowy Sącz-Krosno - 193,5 km     5.07. Strzyżów-Jarosław - 144,0 km.

Podczas całej rywalizacji zawodnicy będę mieli do pokonania 700 km trasy na trzech płaskich          i dwóch górskich etapach.

Szczegóły w komunikacie


sekretarz ZR ZŁ NSZZ "Solidarność"

Ireneusz Wach

plik do pobrania<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33   starsze >>