Czytaj prasę

 

Komunikaty organizacyjne

XVII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

KOMUNIKAT Nr 8

05 kwietnia 2016 r

 „Maryja wspiera w nawracaniu i ewangelizacji”

XVII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

W dniach 23-24 kwietnia 2016 r odbędzie się  XVII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu;

Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę 23 kwietnia br o godz 19:00 Drogą Krzyżową, którą poprowadzi Ks Grzegorz Molewski.

Kulminacyjnym punktem pielgrzymki będzie Msza święta w niedzielę w dniu 24 kwietnia br. o godz. 12.00, którą poprzedzi wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ „Solidarność”.

Od godz. 10.30 rejestrowane będą poczty sztandarowe biorące udział w uroczystości, wprowadzenie pocztów do Bazyliki nastąpi o godz. 11.15.

Po zakończeniu Mszy św. ok. godz. 13.45 odbędzie się składanie kwiatów przed pomnikami: Świętego Jana Pawła II, Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Pomnikiem Powstania NSZZ „Solidarność”

 

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd do Lichenia w dniu 24 kwietnia br. (niedziela).

Wyjazd z Łodzi nastąpi o godz. 7.30. Autokar będzie podstawiony na al. Karola Anstadta.

Koszt przejazdu 35,00 zł od osoby.

Zapisy przyjmuje Dział Regionalny ZR, telefon: 42 67-72-627, 42 67-72-628. Wpłaty należy dokonać w kasie Zarządu Regionu do dnia 20 kwietnia br.

 

Zapraszamy poczty sztandarowe (3-osobowe) naszego Związku do udziału w Pielgrzymce (przejazd pocztów pokrywa Zarząd Regionu).

 

Rady Podregionów i organizacje zakładowe, które organizują wyjazd we własnym zakresie proszone są o podanie do Działu Regionalnego informacji o ilości wyjeżdżających autokarów i pielgrzymów.


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Marian Laskowski

plik do pobrania

6 rocznica katastrofy smoleńskiej

KOMUNIKAT Nr 7

24 marca 2016 r

W 6 rocznicę tragedii smoleńskiej Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd do Warszawy na uroczystości upamiętniające śp Lecha Kaczyńskiego prezydenta RP i Jego Małżonkę oraz wszystkich poległych 10 kwietnia w Smoleńsku; tego dnia prezydent RP Andrzej Duda odsłoni na Pałacu Prezydenckim tablicę poświęconą śp prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu.

Celem naszej obecności tego dnia w Warszawie będzie nie tylko uczczenie pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej, ale również wyrażenie poparcia dla przemian, które zachodzą teraz w Polsce, a w szczególności dotyczących praw pracowniczych, dialogu społecznego oraz polityki prorodzinnej. Pokażmy światu i zatroskanej o polską demokrację Europie, że nasza Ojczyzna jest dla nas ważna i sami będziemy decydowali o tym, jakie w niej będą panować porządki.

Wyjazd z Łodzi nastąpi o godz. 14.30. Autokar będzie podstawiony na al. Karola Anstadta. Zbiórka uczestników w dniu wyjazdu o godz. 14.00.

Koszt przejazdu 30,00 zł od osoby pokrywają uczestnicy wyjazdu.

Komisje zakładowe zgłaszają listy uczestników i dokonują wpłat w Dziale Regionalnym ZR do dnia 6 kwietnia 2016 r. Informacje dotyczące wyjazdu pod nr telefonów: 42 67-72-627,  42 67-72-628.


Członek ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Piotr Ścieśko

plik do pobrania

Wydawnictwa „Białego Kruka”

KOMUNIKAT Nr 6

15 marca 2016 r

Zachęcamy Państwa do zakupu kolejnych pozycji książkowych wydanych przez Wydawnictwo „Biały Kruk”; prezentowane książki to wybitne pozycje, których forma edytorska prezentuje światowy poziom, do tego wydane na świetnym papierze, w twardej oprawie; poniżej przedstawiamy proponowane pozycje wraz ze specjalnymi cenami dla „Solidarności” - w zależności od ilości zamówionych przez Region egzemplarzy.

„Banksterzy”. przy 10 egz. 39 zł/szt.

Książka autorstwa posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia PiS, a zarazem wybitnego publicysty ekonomicznego - Janusza Szewczaka wstrząśnie wieloma Czytelnikami. Nie zdajemy sobie bowiem sprawy, jak niewielu ludzi trzyma świat w garści, jak niewyobrażalnych spekulacji dopuszczają się międzynarodowe korporacje. Odważna to książka, otwierająca oczy i budząca wielki niepokój. Janusz Szewczak odsłania mechanizmy, wyjaśnia, daje przykłady, także historyczne.

„966. Chrzest Polski”. przy 10 egz. 45 zł/szt.

Jest wiele ważnych dat w historii naszego narodu, ale nie ma ważniejszej niż rok 966. Chrzest Polski. Trudno znaleźć lepszego autora do opisania rozlicznych okoliczności narodzin chrześcijaństwa na naszych rdzennych terenach niż prof. Krzysztof Ożóg, człowiek tyleż głębokiej wiedzy, co głębokiej wiary. Autor napisał swe dzieło w oparciu o najnowszy stan wiedzy; mamy w ręku nie tylko księgę jubileuszową (1050-lecie Chrztu), ale i obfitującą w fakty oraz wydarzenia książkę historyczną. Książkę poprzedza wstęp Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

„Dialogi o naprawie Rzeczypospolitej”. przy 10 egz. 45 zł/szt.

Pozycja, którą „Biały Kruk” oddaje w Państwa ręce, to napisana w konwencji dialogu współczesna rozmowa ziemianina z posłem, rozmowa poważna, nacechowana troską o wspólne dobro. Wolny obywatel, zatroskany marnotrawstwem, zdenerwowany głupotą, która zbyt już się szarogęsi na publicznej scenie, pyta swojego w politykę zaangażowanego interlokutora o możliwości naprawy złego stanu.

„Dzieje Polski” przy 10 egz. 55 zł za 1 tom.

Dwa pierwsze tomy napisane przez wybitnego historyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk prof. Andrzeja Nowaka, obejmują okres od początków państwa polskiego do wkroczenia Kazimierza Wielkiego na Ruś w 1340 r. Są one częścią zaplanowanej na sześć tomów monumentalnej panoramy dziejów naszego narodu, od jego czasów najdawniejszych aż do współczesnych. Osoba autora gwarantuje publikację na najwyższym poziomie naukowym i literackim, napisaną właściwym dla prof. Nowaka pięknym, a jednocześnie przystępnym językiem. Będzie to też jedna z niewielu na naszym rynku książkowym niezakłamanych historii Polski, wolna od cenzury i politycznej poprawności, za to przesiąknięta duchem miłości do Ojczyzny i jej dziejów.

„Śmiech i złość”. przy 10 egz. 45 zł/szt.

Książka, w której autor opisuje autentyczne postacie, wydarzenia, fakty – a wszystko opatrzone niebywale celnym, satyrycznym komentarzem. Felietony powstawały pod wpływem chwili (publikowane były najczęściej w "Tygodniku Solidarność", ale i w "Dzienniku Polskim", a ostatnio we "wSieci"). Mimo to inteligentne spostrzeżenia autora nadal pozostają aktualne, a i dowcip, którym skrzą się poszczególne teksty, nie stracił na swej świeżości. Śmiech i złość to książka dla przedstawicieli różnych pokoleń. Wszyscy bowiem, niezależnie od wieku, mogą zachwycić się tyleż lapidarnym, co kunsztownym stylem felietonów Jana Pietrzaka.

Zapisy  przyjmuje  Dział  Regionalny  ZR,  Łódź,  ul.  Kamińskiego  18,  pok.  311  tel. 42 677-26-27, 42 677-26-28 lub e-mail: kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl


Sekretarz ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Ireneusz Wach

plik do pobrania

Szkolenie nt. zmian w prawie pracy

KOMUNIKAT Nr 5

10 marca  2016 r

W związku ze zmianami w prawie pracy organizujemy szkolenie, na którym omawiane będą następujące zagadnienia:

- zawieranie i rozwiązywanie umów terminowych,

- urlopy dla rodziców (godzenie obowiązków rodzicielskich i pracowniczych),

- spodziewane zmiany prawa pracy.

Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy nadinsp. Andrzej Cegła

w dniu 07 kwietnia 2016 r. (czwartek)

w godzinach 9.00-13.00

w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego

w Łodzi przy ul. Kamińskiego 17/19 (sala konferencyjna, I piętro).

Udział w szkoleniu nie wymaga wcześniejszego zapisania się.*

*Oddelegowanie możliwe do otrzymania w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” pod warunkiem przysłania e-maila na adres wiceprzew2.lodz@solidarnosc.org.pl do dnia 25 marca 2016 r. z podaniem informacji:

- imię i nazwisko oraz funkcja osoby oddelegowanej,

- nazwa organizacji związkowej,

- imię i nazwisko oraz pełniona funkcja przez pracodawcę (np. prezes, dyrektor)

- nazwa i adres zakładu pracy,

- fax lub e-mail pracodawcy.


Zastępca przewodniczącego ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Jerzy Goszczyński

plik do pobrania

19 marca – Święty Józef, patron Ludzi Pracy

KOMUNIKAT Nr 4

03 marca 2016 r

Każdego roku, w dniu 19 marca, w sposób szczególny czcimy św Józefa – patrona Ludzi Pracy, opiekuna rodziny, człowieka skromnego, niezwykle pracowitego; Modlitewne spotkanie łódzkiego Świata Pracy odbędzie się 19 marca 2016 r (sobota) w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 265.

Nabożeństwo pod przewodnictwem Biskupa Seniora Stanisława Napierały z diecezji kaliskiej zostanie odprawione o godz. 12.00.

Zapraszamy członków NSZZ „Solidarność” wraz z rodzinami oraz jak największą rzeszę ludzi pracy do udziału we Mszy Św.

Szczególnie gorąco zapraszamy poczty sztandarowe.

Niech nasze spotkanie pod patronatem św. Józefa Robotnika stanie się wspólną modlitwą w intencji najważniejszych spraw i problemów, którymi żyje obecnie świat pracy.


Sekretarz ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Ireneusz Wach

plik do pobrania

Kalendarz uroczystości w roku 2016

KOMUNIKAT Nr 3

28 stycznia 2016 r

Poniżej podajemy ramowy kalendarz uroczystości i świąt w 2016 roku, w których wskazany jest udział pocztów sztandarowych naszego Związku.

1 marca (wtorek) Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
19 marca (sobota) Uroczystość św. Józefa - Patrona Rodzin i Ludzi Pracy
24 kwietnia (niedziela) Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Boskiej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski (Licheń)
3 maja (wtorek) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto NMP Królowej Polski
8 maja (niedziela) Msza Święta z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
13 czerwca (poniedziałek) Rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi
26 sierpnia (piątek) Rocznica strajku w MPK w Łodzi
31 sierpnia (środa) Rocznica podpisania porozumień  sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”
17 września (sobota) Rocznica agresji sowieckiej na Polskę
18 września (niedziela) Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę (Częstochowa)
19 października (środa) Rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki (Warszawa)
11 listopada (piątek) Narodowe Święto Niepodległości
13 grudnia (wtorek) Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Uczestnictwo sztandarów NSZZ „Solidarność” w innych uroczystościach uzależnione będzie od decyzji Prezydium Zarządu Regionu.

Udział pocztów sztandarowych w uroczystościach zarówno związkowych, jak i narodowych jest bardzo istotny dla wizerunku NSZZ „Solidarność”.

Kalendarz uroczystości opracował Chorąży Pocztu Sztandarowego Ziemi Łódzkiej kol. Zbigniew Solarek.


Sekretarz ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Ireneusz Wach

plik do pobrania

Szkolenie dla skarbników organizacji zakładowych

KOMUNIKAT Nr 2

28 stycznia 2016 r

W związku z ustawowym obowiązkiem złożenia sprawozdania finansowego za rok 2015 w terminie do 30 marca br we właściwym Urzędzie Skarbowym, organizujemy szkolenie instruktażowe, które odbędzie się w dniu 9 marca br (środa) w godz 9:00–12:00 w sali konferencyjnej Polsko-Amerykańskiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Łodzi przy ul Kamińskiego 17/19.

Celem szkolenia jest omówienie sposobu przygotowania dokumentów, które należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 marca br.

Zajęcia poprowadzi Główny księgowy ZR kol. Witold Palusiński.

Udział w szkoleniu nie wymaga konieczności wcześniejszego zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych


Zastępca Przewodniczącego ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Jerzy Goszczyński

plik do pobrania<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33   starsze >>