Czytaj prasę

 

Styczeń

Decyzja nr 6/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

ws. zgody do 14 lutego na naukę zdalną przez wychowanków SzCP-W "Centrum".


Decyzja nr 5/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

ws. kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Zduńskiej Woli w kadencji 2021-2025


Decyzja nr 4/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.

dot. projektu zarządzenia Burmistrza Strykowa w sprawie ustalenia na 2021 rok olanu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane


Decyzja nr 3/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.

dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 19 w Łodzi przy ul. S. Żeromskiego 115


Decyzja nr 2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.

ws. kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sieradzu w adencji 2021-2025


Decyzja nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.

ws. zgody do 31 stycznia na naukę zdalną przez wychowanków SzCP-W "Centrum"


Uchwała nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"