Czytaj prasę

 

Styczeń

Uchwała nr 5/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

ws. wykreślenia Organizacji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" w FAM Grupa Kapitałowa S.A. Zakład Wieluń z Rejestru Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Decyzja nr 2/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

ws. wniosku do Rady RFS


Decyzja nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

ws. kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pabianicach w kadencji 2019-2023


Uchwała nr 4/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Teatrze Wielkim w Łodzi w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 3/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

ws. przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego "Centrum" w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące oraz zatwierdzenia Statutu czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego "Centrum" obowiązującego w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej.


Uchwała nr 2/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r.

ws. wykreślenia Organizacji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkim Szpitalu Psycjistrycznym w Warcie z Rejestru Organizacji Podzakładowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"