Czytaj prasę

 

Styczeń

Uchwała nr 3/2014 z dnia 28 stycznia 2016 r

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „APATOR – ELKOMTECH” S.A. w Łodzi w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 4/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r

dotycząca: projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi


Uchwała nr 2/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 1/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r

ws. powołania likwidatora w celu wyrejestrowania podstawowej jednostki organizacyjnej Związku


Decyzja nr 3/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016 - 2020


Decyzja nr 2/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r

dot.: projektów uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego w sprawie likwidacji szkół


Decyzja nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Lokali Miejskich i nadania jej statutu