Czytaj prasę

 

Styczeń

Uchwała nr 3/2015 z dnia 29 stycznia 2015

ws. zarejestrowania Organizacji Oddziałowa NSZZ „Solidarność” w Oddziale PKO BP S.A. w Łodzi w Rejestrze Organizacji Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 2/2015 z dnia 29 stycznia 2015

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Nordea Bank Polski S.A. w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 3/2015 z dnia 29 stycznia 2015

ws. zgłoszenia kandydata do Nagrody Honorowej „Świadek Historii”


Decyzja nr 2/2015 z dnia 23 stycznia 2015

ws. zgłoszenia kandydatów NSZZ „Solidarności” do prac w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020


Decyzja nr 1/2015 z dnia 23 stycznia 2015

ws. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Łódź


Uchwała nr 1/2015 z dnia 23 stycznia 2015

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Stanowisko nr 1/2015 z dnia 14 stycznia 2015

ws. protestu w Kompanii Węglowej