Czytaj prasę

 

Sierpień

Decyzja nr 40/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ws. opinii nt. kandydatur na stanowiska kierownicze w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym "Centrum"


Decyzja nr 39/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ws. zatwierdzenia statutów szkół oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym "Centrum"


Uchwała nr 32/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ws. wykreślenia organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" w Żłobku Miejskim w Pabianicach z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 31/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ws. wykreślenia organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K1 w Kutnie z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 30/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Decyzja nr 32/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa


Uchwała nr 29/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Koluszki Foundry And Machinery w Koluszkach z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 28/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Wolne Elektrony w Poddębicach z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 27/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Wytwórni Urządzeń Komunalnych "WUKO" w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 26/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.

ws. wykreślenia Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Szkole Podstawowej nr 162, Gimnazjum nr 43 z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia łódzka NSZZ "Solidarność"