Czytaj prasę

 

Sierpień

Decyzja nr 60/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ws. pikiety protestacyjnej w Radomsku


Uchwała nr 27/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ws. wykreślenia Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Brzeziny z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Decyzja nr 59/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

dotyczącca: projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 58/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. wniosku do RFS o pokrycie kosztów zakupu urządzenia drukującego


Decyzja nr 57/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. wniosku do Regionalnego Funduszu Strajkowego


Decyzja nr 56/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.

dotycząca: projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź, w tym nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz nauczycieli będących emerytami i rencistami


Decyzja nr 55/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.

ws. powołania IOD


Decyzja nr 54/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.

dotycząca: projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Uchwała nr 26/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS Łodzi, w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"