Czytaj prasę

 

Sierpień

Decyzja nr 64/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.

ws. warunków wynagradzania pośredników pozyskujących reklamodawców zlecających usługi reklamowe świadczone podczas XXVIII MWK”S”iO


Decyzja nr 63/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.

ws. upoważnienia do podpisania umowy z Łódzkim Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, Sportu,  Turystyki i Rekreacji


Decyzja nr 62/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.

ws. upoważnienia do podpisania umowy z Łódzkim Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”


Decyzja nr 61/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.

ws. określenia formy organizacyjnej XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków oraz podejmowania decyzji w zakresie realizacji wyścigu


Decyzja nr 60/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r

dot.: projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego”.


Decyzja nr 59/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r

dot.: projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.