Czytaj prasę

 

Regionalna Komisja Rewizyjna

Kadencja 2018 - 2022

Kempska Teresa - przewodnicząca
Kerner Anna - wiceprzewodnicząca
Walczak-Sztenbart Bernadeta - sekretarz
Kalenbach Zbigniew  
Kałużna Anna  
Kostanek Marek  
Skalski Bogdan  
Tarnowski Roman  
Zawadzki Paweł