Czytaj prasę

 

Regionalna Komisja Rewizyjna

Kadencja 2014 - 2018

  • Kempska Teresa - przewodnicząca
  • Kerner Anna  - wiceprzewodnicząca
  • Kostanek Marek - sekretarz

Członkowie:

  • Kalenbach Zbigniew
  • Lipiński Jan
  • Surmacki Krzysztof
  • Tarnowski Roman
  • Walczak Bernadeta
  • Zawadzki Paweł