Regionalna Komisja Wyborcza

Uchwała nr 20/2013

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"

z dnia 27 maja 2013 r.

 ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2014 -2018

 

            Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ “Solidarność” powołuje na kadencję 2014 -2018 Regionalną Komisję Wyborczą Ziemi Łódzkiej NSZZ “Solidarność” w składzie:

 

 1. Andrzej Bieniek
   
 2. Adam Golec
   
 3. Kazimierz Grzegorek
   
 4. Maria Jadczak
   
 5. Anna Kaurzel
   
 6. Antoni Kopeć
   
 7. Ireneusz Królewiak
   
 8. Henryk Marczak
   
 9. Jan Moczadło
   
 10. Bogdan Osiński
   
 11. Krzysztof Sokołowski
   
 12. Michał Staniszewski
   
 13. Jan Strugiński
   
 14. Piotr Ścieśko
   
 15. Ireneusz Wach
   

 Przewodniczącym Regionalnej Komisji Wyborczej Ziemi Łódzkiej NSZZ “Solidarność” zostaje kol. Bogdan Osiński.

Jednocześnie traci moc uchwała nr 13/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie powołania Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2010-2014.

Uchwała do pobrania