Czytaj prasę

 

Prezydium Zarządu Regionu

 

 

- Przewodniczący Zarządu

 

 

Waldemar Krenc

- Zastępca przewodniczącego - Skarbnik Zarządu Bogdan Osiński
- Zastępca przewodniczącego Zarządu Krzysztof Kilański
- Sekretarz Zarządu Ireneusz Wach
- Członek Prezydium Zarządu Marian Laskowski

 

- Członek Zarządu ds. organizacyjnych, bhp,

  koordynacji akcji protestacyjnych
 

 

Piotr Ścieśko