Czytaj prasę

 

Plan szkoleń

 

luty 2017 – grudzień 2017

luty

Podstawa obsługi komputera I stopnia

dwudniowe

6-7.02

RZŁ PGE Łódź
Podstawa obsługi komputera I stopnia

dwudniowe

16-17.02

RZŁ wolny nabór
Informacja o sposobie rozliczania organizacji zakładowej z Urzędem Skarbowym                                                         

jednodniowe

28.02

RZŁ        dla wszystkich

marzec

Prawo pracy

jednodniowe

1.03

RZŁ dla wszystkich

Informacja o sposobie rozliczania organizacji zakładowej z Urzędem Skarbowym                                                                         

jednodniowe

2.03

RZŁ dla wszystkich
Podstawa obsługi komputera II stopnia

trzydniowy

1-3.03

RZŁ PGE Łódź
Informacja o sposobie rozliczania organizacji zakładowej z Urzędem Skarbowym

jednodniowe

6.03

RZŁ dla wszystkich
Omówienie zasad mediacji pracowniczej

jednodniowe

14.03

PCM Oddział Łódź dla wszystkich
Podstawy obsługi komputera II stopnia

dwudniowe

16-17.03

RZŁ dla wszystkich
Prawo oświatowe

jednodniowy

21.03

RZŁ dla oświaty
Kurs komputerowy - komunikacja z wykorzystaniem komputera i internetu

dwudniowy

23-24.03

RZŁ dla wszystkich

kwiecień

Prawo pracy

jednodniowy

5.04

RZŁ dla wszystkich
Omówienie zasad mediacji pracowniczej                                                                         

jednodniowy

11.04

PCM Oddział Łódź dla wszystkich
Szkolenie ogólnozwiązkowe

jednodniowe

24.04

RZŁ dla wszystkich

maj

Omówienie zasad mediacji pracowniczej                                                                                                                                                                                                                                                                                             

jednodniowe

16.05

PCM Oddział Łódź dla wszystkich

czerwiec

Komunikacja społeczna w pracy lidera związkowego                                                           

jednodniowe

5.06

RZŁ                       dla wszystkich

wrzesień

Szkolenie ogólnozwiązkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

jednodniowe

(dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)

RZŁ                                                                                                                                                                          dla wszystkich

październik

Prawo oświatowe                                                                               

jednodniowe

(dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)

RZŁ

 

dla oświaty
Omówienie zasad mediacji pracowniczej

jednodniowe

(dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)

PCM Oddział Łódź dla wszystkich
Negocjacje

trzydniowe

11-13.10

Dział Szkoleń Komisji Krajowej dla wszystkich

listopad

Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

jednodniowe

(dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)

RZŁ         dla wszystkich

grudzień

Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność"                                                                                                                                                                                                                                                                               

jednodniowe

(dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)

RZŁ        dla wszystkich

Na szkolenia uczestnicy zgłaszani są przez organizacje związkowe. W przypadku potrzeby oddelegowania uczestnika szkolenia, zaświadczenie jest wystawiane na prośbę zainteresowanego przez Dział Szkoleń.