Czytaj prasę

 

Plan szkoleń

 

październik - listopad 2018

październik

Kompetencje społeczne liderów związkowych

(trener KK)
 

25-26

paźdiernika

(czwartek - piątek)

 

RZŁ

Kamińskiego 18, sala 107

 

 

 

 

 

 

 

listopad

Podstawowe szkolenie związkowe

(trener ZR)

 

08-09 listopada

czwartek - piątek

  

RZŁ

Kamińskiego 18, sala 107

 

Rozwój związku

(trener KK)                                                                

 

20-21 listopada

wtorek - środa

 

RZŁ

Kamińskiego 18, sala 107