Czytaj prasę

 

Piotr Ścieśko

Zastępca przewodniczącego - skarbnik

 

Działalność związkowa i społeczna:

  • 2006-2007 - wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" Pracowników Administracji Nieruchomościami
  • od 2007 przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" Pracowników Administracji Nieruchomościami
  • 2006-2007 - wolontariusz w stowarzyszeniu REZONANS Lokalna Pracownia Aktywności "Solidarność na rzecz równych szans"
  • od 2010 członek Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"
  • od 2014 delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"
  • od 2018 zastępca przewodniczącego - skarbnik Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"

Zadania:

  • nadzór i koordynacja prac Biura Prawno-Negocjacyjnego i Działu Księgowości
  • nadzór nad organizacjami międzyzakładowymi i zakładowymi, strukturami branżowymi, problemowymi i podregionami,
  • koordynacja akcji protestacyjnych