Czytaj prasę

 

Październik

Decyzja nr 49/2020 z dnia 29 października 2020 r.

ws. wymiany okien w budynku SzCP-W "Centrum"


Decyzja nr 48/2020 z dnia 29 października 2020 r.

dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom


Uchwała nr 28/2020 z dnia 29 października 2020 r.

ws. powołania likwidatora w celu wyrejestrowania podstawowej jednostki organizacyjnej Związku


Uchwała nr 27/2020 z dnia 29 października 2020 r.

ws. odwołania posiedzenia Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Decyzja nr 47/2020 z dnia 23 października 2020 r.

ws. poparcia wniosku o użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Decyzja nr 46/2020 z dnia 21 października 2020 r.

ws. kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim w kadencji 2020-2024


Decyzja nr 45/2020 z dnia 16 października 2020 r.

ws. odwołania posiedzenia ZR w dniu 19 października 2020 r.


Uchwała nr 26/2020 z dnia 16 października 2020 r.

ws. powołania e-sekretarza


Decyzja nr 44/2020 z dnia 15 października 2020 r.

ws. upoważnienia do podpisania umowy o zarządzanie z PKO TFI S.A.


Decyzja nr 43/2020 z dnia 15 października 2020 r.

ws. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź, w tym nauczycieli będących emerytami i rencistami


Decyzja nr 42/2020 z dnia 15 października 2020 r.

ws. kandydatów do zespołu restrukturyzacji regionu bełchatowskiego


Uchwała nr 25/2020 z dnia 15 października 2020 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Decyzja nr 41/2020 z dnia 7 października 2020 r.

ws. zgody na przeprowadzenie pikiety protestacyjnej przed UMŁ


Uchwała nr 24/2020 z dnia 7 października 2020 r.

ws. powołania likwidatora w celu wyrejestrowania podstawowej jednostki organizacyjnej Związku