Czytaj prasę

 

Październik

Decyzja nr 81/2016 z dnia 28 października 2016 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. (DRUK NR BRM152/2016)


Decyzja nr 80/2016 z dnia 28 października 2016 r.

ws. kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sieradzu, w kadencji 2016 – 2020


Uchwała nr 32/2016 z dnia 28 października 2016 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „Cutman” Sp. z o.o. w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 79/2016 z dnia 20 października 2016 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przekazania dotacji


Decyzja nr 78/2016 z dnia 20 października 2016 r.

ws. zgłoszenia do konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” Szkoły Podstawowej nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi


Decyzja nr 77/2016 z dnia 20 października 2016 r.

ws. kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim      w kadencji 2016 – 2020


Decyzja nr 76/2016 z dnia 20 października 2016 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 75/2016 z dnia 13 października 2016 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt.3 ustawy – Karta Nauczyciela


Uchwała nr 31/2016 z dnia 13 października 2016 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZAT „ARTECH” Sp. z o.o. w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 74/2016 z dnia 5 października 2016 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. wniosku do RFS o refundację kosztów przeprowadzenia akcji informacyjnej