Czytaj prasę

 

O Nas

 

Czym się zajmujemy?

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" prowadzi pełny zakres działalności statutowej NSZZ "Solidarność". Reprezentuje pracowników zakładów produkcyjnych i usługowych, pracowników oświaty, wyższych uczelni, służby zdrowia, emerytów i rencistów. Służy pomocą prawną członkom związku i organizacjom zakładowym. Prowadzi szkolenia, wydaje biuletyn Regionalny Informator Związkowy (RIZ). Kompletną i kompetentną obsługę i pomoc prawną zapewnia Biuro Prawno-Negocjacyjne ZR. Pomaga bezrobotnym w znalezieniu pracy poprzez Związkową Agencję Pośrednictwa Pracy (mającą siedzibę w budynku ZR). Przekwalifikowuje bezrobotnych, prowadząc szkolenia w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego (właścicielem jest ZR), przygotowując pracowników administracji średniego szczebla. Organizuje również kursy komputerowe ucząc różnych umiejętności z zakresu obsługi komputera o różnym stopniu trudności. Ważnym elementem edukacyjnym, jak i patriotycznym jest organizowanie uroczystości rocznicowych, związkowych i narodowych.

 

Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"

Jest organizatorem Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków - wyścigu otwartego dla polskich grup zawodowych jak i zagranicznych, a którego zwycięzcami byli zawodnicy odnoszący sukcesy w kolarstwie zawodowym. W trakcie poszczególnych etapów wyścigu organizowane są mini wyścigi dla dzieci.

W roku 1996 ZR podpisał umowy regionalne o współpracy z Rumuńskimi Związkami zrzeszonymi we FRATI w Regionie Alba oraz z włoskimi związkowcami reprezentującymi przemysł tekstylny z Lombardii.

W siedzibie ZR mieszczą się i funkcjonują regionalne  sekcje NSZZ "Solidarność": metalowców, ochrony zdrowia, oświaty, kobiet, nauki, pracowników straży pożarnej, pracowników pomocy społecznej, kolejarzy, emerytów i rencistów oraz Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów