Czytaj prasę

 

Nasi wykładowcy

  • Jerzy GOSZCZYŃSKI - szkolenia ogólnozwiązkowe, ubezpieczeń społecznych,
  • Witold PALUSIŃSKI - szkolenia dla skarbników,
  • Teresa KEMPSKA - szkolenia dla komisji rewizyjnych,
  • Bogdan OSIŃSKI - szkolenia z ordynacji wyborczej, szkolenia dla skarbników

oraz

  • pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy,
  • Izby Skarbowej.