Czytaj prasę

 

Nasi wykładowcy

  • Urszula BANASIAK - szkolenia ogólnozwiązkowe, mobbing, stres w pracy
  • Witold PALUSIŃSKI - szkolenia dla skarbników,
  • Teresa KEMPSKA - szkolenia dla komisji rewizyjnych,
  • Jarosław JĘDRZEJCZAK - prawo pracy, spory zbiorowe, mediacje

oraz

  • pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy