Czytaj prasę

 

Nasi wykładowcy

  • Urszula BANASIAK - szkolenia ogólnozwiązkowe, mobbing, stres w pracy
  • Witold PALUSIŃSKI - szkolenia dla skarbników,
  • Teresa KEMPSKA - szkolenia dla komisji rewizyjnych,
  • Bogdan OSIŃSKI - szkolenia z ordynacji wyborczej, szkolenia dla skarbników
  • Jarosław JĘDRZEJCZAK - prawo pracy, spory zbiorowe, mediacje
  • Sebastian ZIELIŃSKI - szkolenia ogólnozwiązkowe, prawo oświatowe

oraz

  • pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy