Czytaj prasę

 

Marzec

Decyzja nr 35/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

ws. rekomendacji przedstawiciela RZŁ NSZZ „Solidarność” na mediatora przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Decyzja nr 34/2018 z dnia 29 marca 2018 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. rozwiązania rezerwy


Uchwała nr 17/2018 z dnia 29 marca 2018 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przeznaczenia nadwyżki wyniku finansowego


Uchwała nr 16/2018 z dnia 29 marca 2018 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania finansowego ZR za rok 2017


Decyzja nr 33/2018 z dnia 22 marca 2018 r.

dot.: projektów uchwał Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach polegającego na zmianie siedziby szkoły


Uchwała nr 15/2018 z dnia 22 marca 2018 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 14/2018 z dnia 19 marca 2018 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w T-Mobile Polska S.A. w Łodzi w Rejestrze Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 32/2018 z dnia 14 marca 2018 r.

dot.: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzących przez Miasto Łódź


Decyzja nr 31/2018 z dnia 14 marca 2018 r.

dot.: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 30/2018 z dnia 14 marca 2018 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, w tym nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz nauczycieli będących emerytami i rencistami


Decyzja nr 29/2018 z dnia 14 marca 2018 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2018 specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie z wyodrębnionych w budżecie Miasta Łodzi środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobierających za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli


Decyzja nr 28/2018 z dnia 8 marca 2018 r.

dot.: projektów uchwał Rady Miejskiej w Poddębicach w sprawie przekształcenia:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach polegającego na zmianie siedziby

- Gimnazjum w Poddębicach polegającego na zmianie siedziby


Decyzja nr 27/2018 z dnia 8 marca 2018 r.

dot.: projektu uchwały Rady Gminy Gomunice w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/181/2017 Rady Gminy Gomunice z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 26/2018 z dnia 8 marca 2018 r.

dot.: projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie oraz projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzyworzece


Decyzja nr 25/2018 z dnia 1 marca 2018 r.

ws. uchwał Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r.


Decyzja nr 24/2018 z dnia 1 marca 2018 r.

ws. przedstawiciela Regionu Ziemia Łódzka na Forum Młodych NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 23/2018 z dnia 1 marca 2018 r.

dotycząca: uchwały nr LIV/302/18 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja Prezydium nr 22/2018 z dnia 1 marca 2018 r.

ws. rekomendacji przedstawicieli RZŁ NSZZ „Solidarność” na mediatorów przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej