Czytaj prasę

 

Marzec

Uchwała nr 10/2017 z dnia 30 marca 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przeznaczenia nadwyżki wyniku finansowego


Uchwała nr 09/2017 z dnia 30 marca 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania finansowego ZR za rok 2016


Decyzja nr 130/2017 z dnia 30 marca 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. wniosku do RFS o refundację kosztów przeprowadzenia akcji protestacyjnych i kampanii informacyjnej


Decyzja nr 129/2017 z dnia 30 marca 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. utworzenia rezerwy


Decyzja nr 128/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

ws. zgody na przeprowadzenie akcji protestacyjnej przez MSOiW


Uchwała nr 08/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

ws. zatwierdzenia zmian do Statutu 8 letniej Szkoły Podstawowej „Centrum” obowiązującego w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym „Centrum” im. Zyty Jarzębowskiej w Łodzi

 


Decyzja nr 127/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XIV/132/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 126/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XLIII/332/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 125/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XL/224/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 124/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXIII/146/17 Rady Gminy Goszczanów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe


Decyzja nr 123/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVI/132/2017 Rady Gminy w Klonowej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 122/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXIX/153/17 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 121/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVI/235/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 120/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXV/353/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 119/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXX/223/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 118/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

dot. projektu uchwały Rady Gminy w Krośniewicach w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach


Decyzja nr 117/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

dot. uchwały nr XXVI/6/17 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Zduńskiej Woli


Decyzja nr 116/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVI/5/17 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Zduńskiej Woli oraz szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach


Decyzja nr 115/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVI/4/17 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Czekay” w Zduńskiej Woli


Decyzja nr 114/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

dot. uchwały nr XXX/28/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20 lutego 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 113/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr 162/XXV/17 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych


Decyzja nr 112/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

dot: uchwały nr XXIX/173/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 111/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXIX/342/17 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Zgierskiego


Decyzja nr 110/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

dot. uchwały nr XX/141/17 Rady Gminy Żytno z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 109/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVI/160/2017 Rady Gminy Sieradz z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 108/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

dot. uchwały nr XXIII/142/17 Rady Gminy Biała z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 107/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXVIII/320/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.


Decyzja nr 106/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 105/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XLI/1076/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych


Decyzja nr 104/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XLI/1075/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 103/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXIV/113/2017 Rady Gminy Oporów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 102/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXV/142/17 Rady Gminy Dmosin z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Dmosin


Decyzja nr 101/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVII/196/2017 Rady Gminy w Gidlach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 100/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXIX/302/17 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Łask do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe


Decyzja nr 99/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXV/309/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 98/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXIII/419/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 lutego 2017r. w spawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych


Decyzja nr 97/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXX/170/17 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 96/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XLIII/305/2017 Rady Gminy Ksawerów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 95/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XX/123/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 94/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVIII/158/2017 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 93/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XLI/159/17 Rady Powiatu Brzezińskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w spawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 92/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXI/136/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 91/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XVII/129/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 90/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVII/206/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 89/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XL/264/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 88/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr 147/XX/17 Rady Gminy w Rogowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 87/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXIX/170/17 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 86/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXV/194/2017 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 85/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXX/236/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 84/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XL/189/17 Rady Gminy Grabów z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 83/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXIII/335/17 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 82/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXI/136/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 81/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXIV/225/17 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 80/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXI/170/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 79/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXII/130/17 Rady Gminy Konopnica z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 78/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XX/144/2017 Rady Gminy Ostrówek z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 77/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXX/266/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 76/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVIII/167/17 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 17 lutego 2017 r. w spawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych


Decyzja nr 75/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XLIV/255/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 74/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXIV/213/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 73/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXIII/190/17 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 15 lutego 2017 r. w spawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych


Decyzja nr 72/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXII/132/2017 Rady Gminy Brąszewice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 71/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXIX/181/2017 Rady Gminy Gomunice z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 70/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXI/117/2017 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 69/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXIII/150/2017 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 68/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr 142/XXII/2017 Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 67/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXIII/342/17 Rady Miasta Kutno z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 66/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXIX/241/17 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 65/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

ws. zgłoszenia kandydatów do nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”


Decyzja nr 64/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

ws. zgłoszenia kandydata do Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Łodzi


Decyzja nr 63/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

dot.: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 62/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXII/175/2017 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 09 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Łęczyckiego


Decyzja nr 61/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVIII/198/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10 lutego 2017r. w spawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych


Decyzja nr 60/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe


Decyzja nr 59/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXIX/218/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie  z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 58/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXIX/134/2017 Rady Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 57/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XL/206/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 56/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXIX/149/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 55/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXV/271/17 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz zmiany uchwały nr XL/302/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tuszyn publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Decyzja nr 54/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XV/172/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 53/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXX/193/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 52/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXIV/279/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 51/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XX/122/2017 Rady Gminy Strzelce z dnia 03 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Strzelce, do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 50/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Zadzimz dnia 14 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 49/2017 z dnia 06 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXIX/164/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 48/2017 z dnia 02 marca 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Wartkowice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Parądzicach


Uchwała nr 07/2017 z dnia 02 marca 2017 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”