Czytaj prasę

 

Marzec

Decyzja nr 44/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

ws. zgłoszenia eksperta do WRDS WŁ


Decyzja nr 43/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

ws. zgłoszenia propozycji utworzenia zespołów roboczych WRDS WŁ


Uchwała nr 20/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „FAMED-Łódź” S.A. z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 19/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 18/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

ws. wykreślenia Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Nieruchomościami, Łódź z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 17/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Administracja Zasobów Komunalnych, Łódź-Śródmieście z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 16/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Administracja Zasobów Komunalnych, Łódź-Górna z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 15/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Fuji Seal Poland, Kutno z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 14/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym, Dom Pomocy Społecznej w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 42/2016 z dnia 23 marca 2016 r (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa dla Jarosława Jędrzejczaka


Uchwała nr 13/2016 z dnia 23 marca 2016 r (do użytku wewnętrznego)

ws. przeznaczenia nadwyżki wyniku finansowego


Uchwała nr 12/2016 z dnia 23 marca 2016 r (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania finansowego ZR za rok 2015


Uchwała nr 11/2016 z dnia 17 marca 2016 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Scanfil Poland Sp. z o.o. Oddział w Sieradzu w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 10/2016 z dnia 17 marca 2016 r.

ws. wykreślenia Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Real King Cross Sp. z.o.o., w Warszawie, Real Centrum Handlowe M 1 w Łodzi z Rejestru Organizacji Podzakładowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 9/2016 z dnia 17 marca 2016 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. powołania likwidatora w celu wyrejestrowania podstawowej jednostki organizacyjnej Związku


Decyzja nr 41/2016 z dnia 17 marca 2016 r.

dotycząca: projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kutno w sprawie ustalenia taryfy opłat za przewóz oraz innych opłat za usługę świadczoną przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.  Kutnie w zakresie publicznego transportu zbiorowego


Decyzja nr 40/2016 z dnia 17 marca 2016 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach regionalnych


Decyzja nr 39/2016 z dnia 17 marca 2016 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie uchylenia Uchwały Nr 325/XXXVI/93Rady miejskiej w Kutnie w sprawie zasad zarządu mieniem komunalnym w zakresie warunków stosowanych przy przejazdach środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz wykazu osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych


Decyzja nr 38/2016 z dnia 17 marca 2016 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym regularnym przewozie osób


Decyzja nr 37/2016 z dnia 17 marca 2016 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób


Decyzja nr 36/2016 z dnia 10 marca 2016 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwalę w sprawie ustalania planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi


Decyzja nr 35/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami wymiaru sprawiedliwości


Decyzja nr 34/2016 z dnia 1 marca 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji  Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu


Decyzja nr 33/2016 z dnia 1 marca 2016 r

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych I


Decyzja nr 32/2016 z dnia 1 marca 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu


Decyzja nr 31/2016 z dnia 1 marca 2016 r

ws. zgłoszenia inicjatywy nadania odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności


Decyzja nr 30/2016 z dnia 1 marca 2016 r

ws. zgłoszenia inicjatywy nadania odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności


Uchwała nr 8/2016 z dnia 1 marca 2016 r

ws. zarejestrowania Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Alma Market S.A. w Łodzi w Rejestrze Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”