Czytaj prasę

 

Marzec

Decyzja nr 35/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Gminy Wartkowice w sprawie likwidacji Filii w Parądzicach wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach


Decyzja nr 34/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Gminy Wartkowice w sprawie likwidacji Filii w Pełczyskach wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach


Decyzja nr 33/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Gminy Wartkowice w sprawie likwidacji Filii w Drwalewie wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach


Decyzja nr 32/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Zgierza w sprawie zmiany uchwały nr XLII/ 404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza


Decyzja nr 31/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

(do użytku wewnętrznego)


Uchwała nr 13/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 12/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

(do użytku wewnętrznego)


Uchwała nr 11/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

(do użytku wewnętrznego)


Uchwałą nr 10/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi w Rejestrze Organizacji Zakładowych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 9/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

ws. zarejestrowanie Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w ZREW Transformatory Sp. z o.o. w Łodzi w Rejestrze Organizacji Wydziałowych Oddziałowych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 8/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

ws. zarejestrowanie Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Real King Cross w Warszawie, Centrum Handlowe M-1 w Łodzi w Rejestrze Organizacji Wydziałowych Oddziałowych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 7/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Solanum Sp. z o.o. Zakładzie Produkcyjnym w Kutnie z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 6/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 30/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Administracji Nieruchomościami Łódź-Bałuty „Centrum”, Administracji Nieruchomościami Łódź –Bałuty „Doły”, Administracji Nieruchomościami Łódź Bałuty „Bałuty Nowe”, Administracji Nieruchomościami „Bałuty Stare I” , Administracji Nieruchomościami Łódź Bałuty „Bałuty Stare II”, Administracji Nieruchomościami Łódź-Bałuty „Żabieniec”, Administracji Nieruchomościami Łódź Bałuty „Żubardź” oraz utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź –Bałuty w Łodzi i nadania statutu tej jednostce


Decyzja nr 29/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Administracji Nieruchomościami Łódź-Górna „Południe”, Administracji Nieruchomościami Łódź –Górna „Wschód”, Administracji Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód” oraz utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź –Górna w Łodzi i nadania statutu tej jednostce


Decyzja nr 28/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Administracji Nieruchomościami Łódź-Polesie „Konstantynowska”, Administracji Nieruchomościami Łódź –Polesie „Koziny”, Administracji Nieruchomościami Łódź-Polesie „Radwańska”, Administracji Nieruchomościami Łódź-Polesie „Zakątna ”, Administracji Nieruchomościami Łódź-Polesie „Zielony Rynek” oraz utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź –Polesie w Łodzi i nadania statutu tej jednostce


Decyzja nr 27/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Administracji Nieruchomościami Łódź-Widzew „Księży Młyn”, Administracji Nieruchomościami Łódź –Widzew „Stoki”, Administracji Nieruchomościami Łódź-Widzew „Wodny Rynek”, Administracji Nieruchomościami Łódź-Widzew „Zbiorcza” oraz utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Widzew w Łodzi i nadania statutu tej jednostce


Decyzja nr 26/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Administracji Nieruchomościami Łódź –Śródmieście „Centrum I ”, Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Centrum II”, Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Kamińskiego”, Administracji Nieruchomościami Łódź –Śródmieście „Katedralna”, Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Nowe Miasto”, Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Ogrody Sukiennicze”, oraz utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście w Łodzi i nadania statutu tej jednostce


Decyzja nr 25/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie aktu założycielskiego XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Obornickiej 11/13 i nadania statutu


Decyzja nr 24/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów


Decyzja nr 23/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 159


Decyzja nr 22/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Stanisława Dubois 7/9


Decyzja nr 21/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 40 w Łodzi przy ul. Kaliskiej nr 25/27


Decyzja nr 20/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 27 w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego nr 34


Decyzja nr 19/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 25 w Łodzi przy ul. kpt. Franciszka Żwirki 11/13


Decyzja nr 18/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu publicznych gimnazjów prowadzonych przez Łódź Miasto oraz granic ich obwodów


Uchwała nr 5/2013 z dnia 19 marca 2013 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Isopak Polnad Sp. z o.o. w Radomsku w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 17/2013 z dnia 18 marca 2013 r.

dotycząca: organizacji akcji protestacyjnej w dniu 26 marca 2013 r. przed Łódzkim Urzędem Wojewódzkim


Decyzja nr 16/2013 z dnia 14 marca 2013 r.

(do użytku wewnętrznego)


Decyzja nr 15/2013 z dnia 14 marca 2013 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi


Decyzja nr 14/2013 z dnia 7 marca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Parzęczewie


Decyzja nr 13/2013 z dnia 7 marca 2013 r.

(do użytku wewnętrznego)


Decyzja nr 12/2013 z dnia 7 marca 2013 r.

dotycząca zgłoszenia kandydata do Krajowej Komisji Wyborczej


Uchwała nr 4/2013 z dnia 7 marca 2013 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” oraz zarejestrowanie w Rejestrze Organizacji Podzakładowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”