Czytaj prasę

 

Maj

Decyzja nr 30/2015 z dnia 28 maja 2015 r (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa dla Jarosława Jędrzejczaka do  reprezentowania przed organami wymiaru sprawiedliwości


Decyzja nr 29/2015 z dnia 28 maja 2015 r

ws. przeznaczenia środków finansowych na zakup i instalację domofonów w budynku RZŁ


Uchwała nr 16/2015 z dnia 21 maja 2015 r

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych Chmitex Sp. z o.o. w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 28/2015 z dnia 14 maja 2015 r (do użytku wewnętrznego)

ws. uznania faktu szykanowania


Decyzja nr 27/2015 z dnia 14 maja 2015 r.

dot. projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie przyjęcia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli


Decyzja nr 26/2015 z dnia 14 maja 2015 r

dotycząca: projektu uchwały Rady Gminy Wróblew w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie i Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie


Uchwała nr 15/2015 z dnia 07 maja 2015 r

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 14/2015 z dnia 07 maja 2015 r

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Interlog Group Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”