Czytaj prasę

 

Maj

Uchwała nr 30/2014 z dnia 16 maja 2014

ws. wykreślenia Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Tesco Sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą w Łodzi z Rejestru Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 29/2014 z dnia 16 maja 2014

ws. wykreślenia Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Tesco Sp. z o.o. HM Łódź Galeria, w Krakowie z siedzibą w Łodzi z Rejestru Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 28/2014 z dnia 16 maja 2014

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 27/2014 z dnia 16 maja 2014

ws. wykreślenia Organizacji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w „RUCH” S.A. w Łodzi z Rejestru Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 28/2014 z dnia 16 maja 2014

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Miasto Łódź a Gminą Miejską Pabianice-Miastem Pabianice a dotyczącej wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki


Decyzja nr 27/2014 z dnia 16 maja 2014

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice oraz Gminą Miastem Zgierz a dotyczącego wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny


Decyzja nr 26/2014 z dnia 16 maja 2014

dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 24/2014 z dnia 16 maja 2014

wycofana


Decyzja nr 24/2014 z dnia 16 maja 2014

ws. akcji protestacyjnej w Radomsku w dniu 22 maja 2014 r


Uchwała nr 26/2014 z dnia 8 maja 2014

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „JYSK” Sp. z o.o. w Radomsku, w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 25/2014 z dnia 8 maja 2014

ws. wykreślenia Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w „JYSK” Sp. z o.o. Centrum Dystrybucji w Radomsku z Rejestru Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 23/2014 z dnia 8 maja 2014

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa dla Jarosława Jędrzejczaka do  reprezentowania przed organami wymiaru sprawiedliwościRoberta Jabłońskiego przeciwko Sonoco Poland - Packaging Services Sp. z o.o.  o uznanie wypowiedzenia warunków umowy o pracę za bezskuteczne


Decyzja nr 22/2014 z dnia 8 maja 2014

ws. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o ściganie