Czytaj prasę

 

Maj

Uchwała nr 16/2013 z dnia 23 maja 2013 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 15/2013 z dnia 23 maja 2013 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Straży Miejskiej w Łodzi w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 51/2013 z dnia 23 maja 2013 r.

ws. zapomogi losowej dla p. Andrzeja Pytla


Decyzja nr 50/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego, w sprawie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprzez włączenie Samodzielnego Publicznego Rehabilitacyjno – Leczniczego Zakładu Opieki dla Dzieci w Rafałówce i Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie w strukturę organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu


Decyzja nr 49/2013 z dnia 20 maja 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu, w sprawie wyposażenia w majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu


Decyzja nr 48/2013 z dnia 16 maja 2013 r.

ws. powołania regionalnego koordynatora ds. obrony praw związkowych


Decyzja nr 47/2013 z dnia 16 maja 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź


Decyzja nr 46/2013 z dnia 16 maja 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki rozwoju edukacji Miasta Łodzi 2020+


Decyzja nr 45/2013 z dnia 10 maja 2013 r.

ws. przeprowadzenia referendum w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”