Czytaj prasę

 

Luty

Decyzja nr 13/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

ws. zgody na naukę zdalną przez wychowanków SzCP-W "Centrum" do 12 marca 2021 r.


Decyzja nr 12/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

ws. projektu uchwały i autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów


Decyzja nr 11/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.

ws. kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Poddębicach w kadencji 2021-2025


Decyzja nr 10/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.

ws. upoważnienia do podpisywania dokumentów w zakresie realizacji umowy dot. projektu pt. "Nowy start"


Decyzja nr 9/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.

ws. pełnomocnictwa


Uchwała nr 4/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.

ws. wykreślenia Międzyzakładowej Organizacji Terenowej NSZZ "Solidarność" w Kamieńsku z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Decyzja nr 7/2021  z dnia 12 lutego 2021 r.

ws. zgody na naukę zdalną przez wychowanków SzCP-W "Centrum" do 28 lutego 2021 r.


Uchwała nr 3/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Muzeum Tradycji Niepodległościowych z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 2/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.

ws. wykreślenia Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w IV Liceum Ogólnokształcących z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"