Czytaj prasę

 

Luty

Decyzja nr 29/2016 z dnia 26 lutego 2016 r

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Łódź Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz określenia zasad wniesienia przez Miasto Łódź  wkładu pieniężnego i niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego


Decyzja nr 28/2016 z dnia 24 lutego 2016 r

ws. zarejestrowania Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Carrefour Polska Sp. z o.o Sklep Carreforu Market w Łodzi w Rejestrze Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 7/2016 z dnia 19 lutego 2016 r

ws. zarejestrowania Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Carrefour Polska Sp. z o.o Sklep Carreforu Market w Łodzi w Rejestrze Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 27/2016 z dnia 19 lutego 2016 r

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich


Decyzja nr 26/2016 z dnia 8 lutego 2016 r

ws. zgłoszenia przedstawiciela NSZZ „Solidarność” do Komisji Konkursowej


Decyzja nr 25/2016 z dnia 8 lutego 2016 r (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami wymiaru sprawiedliwości


Decyzja nr 24/2016 z dnia 8 lutego 2016 r

ws. upoważnienia do podpisania pozwu do Sądu Rejonowego w Łodzi


Uchwała nr 6/2016 z dnia 8 lutego 2016 r

ws. zarejestrowania Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Castorama – Polska Sp. z o.o. w Łodzi w Rejestrze Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 23/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 36


Decyzja nr 22/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Łodzi przy ul. Bolesława Limanowskiego 124 a


Decyzja nr 21/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Specjalistycznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Arego Sternfelda w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16


Decyzja nr 20/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Specjalnego nr 22 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21


Decyzja nr 19/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115


Decyzja nr 18/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115


Decyzja nr 17/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115


Decyzja nr 16/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 21 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2


Decyzja nr 15/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 20 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy ul. Wareckiej 41


Decyzja nr 14/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 19 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115


Decyzja nr 13/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 17 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37


Decyzja nr 12/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 15 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. Dr Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. Stefana Kopcińskiego 5/11


Decyzja nr 11/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji XII Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35


Decyzja nr 10/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 9 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38


Decyzja nr 9/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 7 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, ul. Franciszka Prożka 3/5


Decyzja nr 8/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137


Decyzja nr 7/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy ul Drewnowskiej 88


Decyzja nr 6/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 88


Decyzja nr 5/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

dotycząca: projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. płk.  Jana Kilińskiego 159/163


Uchwała nr 5/2015 z dnia 3 lutego 2016 r

ws. zarejestrowania Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w FAM Grupa Kapitałowa S.A. Zakład Wieluń w Wieluniu w Rejestrze Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 4/2016 z dnia 3 lutego 2016 r

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „Moratex w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”