Czytaj prasę

 

Luty

Decyzja nr 15/2014 z dnia 27 lutego 2014

ws. zgłoszenia kandydata do nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”


Decyzja nr 14/2014 z dnia 21 lutego 2014

ws. przekazania środków finansowych na pomoc Ukrainie (do użytku wewnętrznego)


Uchwała nr 15/2014 z dnia 19 lutego 2014

ws. zarejestrowania Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Rejonie Energetycznym Sieradz w Rejestrze Organizacji Podzakładowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 14/2014 z dnia 19 lutego 2014

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Rejon Energetyczny Sieradz z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 13/2014 z dnia 19 lutego 2014

ws. przeprowadzenia akcji protestacyjnej przeciwko łamaniu praw pracowniczych i związkowych przez Lidl Polska


Uchwała nr 13/2014 z dnia 13 lutego 2014

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w INTERLOG Group sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą w Łodzi w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 12/2014 z dnia 13 lutego 2014

ws. zarejestrowania Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Posterunku Energetycznym Wieluń w Rejestrze Organizacji Podzakładowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 11/2014 z dnia 13 lutego 2014

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Rejon Energetyczny Wieluń z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 10/2014 z dnia 6 lutego 2014

ws. zarejestrowanie Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Kaufland Polska Market Sp. z o.o. Sp. K. Kaufland Łódź 5660 w Rejestrze Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 09/2014 z dnia 6 lutego 2014

ws. zarejestrowania Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Posterunku Energetycznym Radomsko w Rejestrze Organizacji Podzakładowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 08/2014 z dnia 6 lutego 2014

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Rejon Energetyczny Radomsko z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 12/2014 z dnia 13 lutego 2014

ws. wyjazdu na manifestację do Torunia w dniu 24 lutego 2014 r


Decyzja nr 11/2014 z dnia 06 lutego 2014

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań