Czytaj prasę

 

Luty

Decyzja nr 11/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

dotycząca współuczestnictwa w organizacji uroczystości przekazania sztandaru NSZZ „Solidarność” byłej F.T. i A.T „ELTA” do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Teofilowie w Łodzi


Decyzja nr 10/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

dotycząca rekomendacji M. Laskowskiego i M. Staniszewskiego na mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej


Decyzja nr 9/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

dotycząca zamiaru stopniowej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75


Decyzja nr 8/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przekazania podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert prowadzenia Szkoły Podstawowej nr 203 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437


Decyzja nr 7/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.

dotycząca wyznaczenia przedstawiciela w komisji konkursowej w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Izabelowie


Uchwała nr 3/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fassaden Glas Technik S.A. w Ozorkowie z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 6/2013 z dnia 6 lutego 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji LI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75


Decyzja nr 5/2013 z dnia 6 lutego 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji XLVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi ul. Stefana Żeromskiego 115


Stanowisko nr 2/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.

ws. aktualnej sytuacji oświaty w Łodzi i regionie


Decyzja nr 4/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 3/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Gminy Wróblew dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. I. Piątkowskiej we Wróblewie