Czytaj prasę

 

Listopad

Stanowisko nr 2/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.

ws. sytuacji na wschodniej granicy Polski


Decyzja nr 64/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.

ws. zgody na użycie logo RZŁ NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 19/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.

ws. wykreślenia Miejsko=Gminnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Nauczycieli i Pracowników Oświaty i Wychowania w Ozorkowie i gm. Parzęczew z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 18/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w WKG Sp. z o.o., Sp. k., Raciszyn w Działoszynie w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 17/2021 r. z dnia 4 listopada 2021 r.

ws. wykreślenia Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Decyzja nr 63/2021 z dnia 2 listopada 2021 r.

ws. wniosku o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Miejskiej w Łodzi


Decyzja nr 62/2021 z dnia 2 listopada 2021 r.

ws. projektów uchwał Rady Miejskiej Łodzi zmieniających uchwałę ws. przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

oraz

ws. ustalenia kryteriów i trybu przyznania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź