Czytaj prasę

 

Listopad

Decyzja 76/2015 z dnia 19 listopada 2015 r

dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyodrębnienia Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 działającego w strukturze MOPS w Łodzi, przekształcenia go i utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 i nadania statutu jednostce


Decyzja 75/2015 z dnia 12 listopada 2015 r

ws. zatwierdzenia zmian do Załącznika Nr 1 do Statutu –Szkolny System Oceniania obowiązującego w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym “Centrum” im. Zytyt Jarzębowskiej w Łodzi


Decyzja 74/2015 z dnia 12 listopada 2015 r

ws. zatwierdzenia zmian do Statutu Liceum Ogólnokształcącego „Centrum” obowiązującego w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym “Centrum” im. Zytyt Jarzębowskiej w Łodzi


Decyzja 73/2015 z dnia 12 listopada 2015 r

ws. zatwierdzenia zmian do Statutu  Gimnazjum „Centrum” obowiązującego w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym “Centrum” im. Zytyt Jarzębowskiej w Łodzi


Decyzja 72/2015 z dnia 12 listopada 2015 r

ws. zatwierdzenia zmian do Statutu Szkoły „Centrum” obowiązującego w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym “Ccentrum” im. Zyty Jarzębowskiej w Łodzi


Decyzja 71/2015 z dnia 12 listopada 2015 r

ws. zatwierdzenia zmian do Statutu Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego  „Centrum” im. Zyty Jarzębowskiej /mos/


Decyzja 70/2015 z dnia 05 listopada 2015 r

ws. projektu uchwały Rady Gminy Brójce w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania


Decyzja 69/2015 z dnia 05 listopada 2015 r

ws. projektu uchwały Rady Gminy Brójce w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość  oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Brójce