Czytaj prasę

 

Listopad

Decyzja nr 86/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Gospodarowania Odpadami” i nadaniu jej statutu oraz zmiany uchwały w sprawie połączenia Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych oraz Zakładu Energetyki Cieplnej „Ustronna” w Łodzi


Decyzja nr 85/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Dróg i Transportu” oraz uchwałę w sprawie połączenia Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych oraz Zakładu Energetyki Cieplnej „Ustronna” w Łodzi


Decyzja nr 84/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej” w Łodzi i nadania jej statutu oraz uchwałę w sprawie połączenia Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych oraz Zakładu Energetyki Cieplnej „Ustronna” w Łodzi


Decyzja nr 83/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 82/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

dotycząca projektu likwidacji Straży Miejskiej w Radomsku


Decyzja nr 81/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Łódź


Decyzja nr 80/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów


Decyzja nr 79/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów


Uchwała nr 24/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”