Czytaj prasę

 

Lipiec

Decyzja nr 47/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.

ws. warunków wynagradzania pośredników pozyskujących reklamodawców zlecających usługi reklamowe świadczone podczas XXXIII MWK"S"iO


Decyzja nr 46/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.

ws. upoważnienia do podpisania umowy z Łódzkim Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki "Peleton"


Decyzja nr 45/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.

ws. upoważnienia do podpisania umowy z Łódzkim Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji


Decyzja nr 44/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.

ws. organizacji XXXIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków oraz podejmowania decyzji w zakresie realizacji wyścigu


Decyzja nr 43/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.

ws. projektu Uchwały Rady Miejskiej Łodzi w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź


Uchwała nr 14/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.

ws. wykreślenia Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" w Fabryce Szlifierek "FAS Głowno" Sp. z o.o. z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Decyzja nr 42/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.

ws. zgody na przystąpienie do projektu jako Partner wydania dodatku "30 lat samorządu"


Decyzja nr 41/2021 z dnia 5 lipca 2021 r.

ws. uruchomienia szkoły branżowej I stopnia w SzCP-W "Centrum"