Czytaj prasę

 

Lipiec

Decyzja nr 61/2013 z dnia 25 lipca 2013 r.

w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalę nr 536/13 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 28.06.2013r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu zmieniającej uchwałę nr XXXIV/232/13 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29.05.2013r. w sprawie wyposażenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu oraz przekazanie jej do zaopiniowania przez organizacje związkowe


Decyzja nr 60/2013 z dnia 25 lipca 2013 r.

w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalę nr 536/13 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 28.06.2013r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu zmieniającej uchwałę nr XXXIV/232/13 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29.05.2013r. w sprawie wyposażenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu oraz przekazanie jej do zaopiniowania przez organizacje związkowe


Decyzja nr 59/2013 z dnia 25 lipca 2013 r.

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu zmieniającej uchwałę nr XXXIV/232/13 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29.05.2013r. w sprawie wyposażenia w majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu


Decyzja nr 58/2013 z dnia 25 lipca 2013 r.

(do użytku wewnętrznego)


Decyzja nr 57/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.

ws. zgłoszenia do konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom” Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi


Uchwała nr 20/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Centrum-Hotele Sp. z o.o. w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 19/2013 z dnia 2 lipca 2013 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”