Czytaj prasę

 

Kwiecień

Uchwała nr 19/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Pajęcznie, w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 18/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Coco-Werk Sp. z o.o. Łodzi, w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 43/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

dotycząca: projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów


Decyzja nr 42/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

dotycząca: projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia planu publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi


Decyzja nr 41/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

dotycząca: projektu z dnia 5 kwietnia 2018 r. Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych


Decyzja nr 40/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

dotycząca:

- projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi

oraz

- projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Miasta Łodzi


Decyzja nr 39/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przekształcenia XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3 poprzez zmianę jego siedziby


Decyzja nr 38/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

dot.: projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 114 im. prof. Jana Dembowskiego w Łodzi przy ul. Milionowej 64 z Przedszkolem Miejskim nr 227 w Łodzi przy ul. Milionowej 72 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Łodzi przy ul. Milionowej 64 i nadania statutu


Decyzja nr 37/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

dot.: projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 26 im. Armii „Łódź” w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/29 z Przedszkolem Miejskim nr 98 w Łodzi przy ul. Legionów 126 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/29 i nadania statutu


Decyzja nr 36/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

dot.: projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70 z Przedszkolem Miejskim nr 10 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70 i nadania statutu