Czytaj prasę

 

Kwiecień

Uchwała nr 11/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. powołania likwidatora w celu wyrejestrowania podstawowej jednostki organizacyjnej Związku


Decyzja nr 136/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

dot.: projektu uchwały Rady Gminy Kobiele Wielkie w sprawie ustalenia planu na 2017 r. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie


Decyzja nr 135/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

dot.: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca


Decyzja nr 134/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

ws. zgłoszenia do Zespołu Roboczego ds. Ochrony Zdrowia przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego


Decyzja nr 133/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. zarządu komisarycznego


Decyzja nr 132/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

ws. zgody na przeprowadzenie pikiety przez SMOiW


Decyzja nr 131/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi