Czytaj prasę

 

Kwiecień

Uchwała nr 13/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Kutnowska Prefabrykacja Betonów Sp. z o.o. w Kutnie z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 25/2014 z dnia 24 kwietnia 2015 r

ws. wyjazdu na protest do Warszawy w dniu 28 kwietnia 2015 r


Uchwała nr 12/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 11/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r

ws. zarejestrowania Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Real Centrum Handlowe M 1 w Łodzi w Rejestrze Organizacji Podzakładowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 10/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r

ws. zarejestrowania Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Real Manufaktura w Łodzi w Rejestrze Organizacji Podzakładowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 09/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r

ws. wykreślenia Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Real King Cross Sp. z o.o i Sp. k., Real Manufaktura w Łodzi z Rejestru Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 24/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r

dot. projektu uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego w sprawie połączenia Domów Pomocy Społecznej w Sieradzu i w Biskupicach oraz nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Sieradzu


Decyzja nr 23/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r

dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Poddębicach zmieniająca uchwałę Nr XXXV/204/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poddębice


Decyzja nr 22/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r

ws. kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Zgierzu, w kadencji 2015 – 2019


Decyzja nr 21/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r

ws. kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radomsku, w kadencji 2015 – 2019


Decyzja nr 20/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r

dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 19/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r

dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi


Decyzja nr 18/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r

dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania statutu Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi