Czytaj prasę

 

Kwiecień

Decyzja nr 20/2014 z dnia 17 kwietnia 2014

dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź


Uchwała nr 23/2014 z dnia 3 kwietnia 2014

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przatówku w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 19/2014 z dnia 3 kwietnia 2014

ws. kwalifikacji wniosku o pomoc z Funduszu Pomocy Osobom Represjonowanym w Stanie Wojennym


Decyzja nr 18/2014 z dnia 3 kwietnia 2014

ws. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” i Miejska Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście” w Łodzi


Decyzja nr 17/2014 z dnia 3 kwietnia 2014

ws. projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli wspomagających