Czytaj prasę

 

Kwiecień

Decyzja nr 44/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

ws. upoważnienia do podpisania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr LIX/1271/13 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi


Decyzja nr 43/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

dotycząca dotycząca projektu Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela terapii pedagogicznej i nauczyciela wspomagającego


Decyzja nr 42/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.

dotycząca zgłoszenia p. Włodzimierza Janiaka do Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia


Decyzja nr 41/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

dotycząca rekomendacji p. Roberta Barabasza do Zespołu do Spraw Pracowników Administracji Rządowej oraz Pracowników Samorządowych przy Komisji Trójstronnej


Decyzja nr 40/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź–Widzew w Łodzi i nadania jej statutu


Decyzja nr 39/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź–Śródmieście w Łodzi i nadania jej statutu


Decyzja nr 38/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź–Polesie w Łodzi i nadania jej statutu


Decyzja nr 37/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź –Górna w Łodzi i nadania jej statutu


Decyzja nr 36/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Bałuty w Łodzi i nadania jej statutu


Uchwałą nr 14/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

ws. zarejestrowanie Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Tesco Polska Sp. z o.o. w Łodzi w Rejestrze Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”