Czytaj prasę

 

Krzysztof Kilański

Zastępca przewodniczącego Zarządu
Krzysztof Kilański

Pełnione funkcje w NSZZ „Solidarność”:

  • Od 2002 członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"
  • Od 2006 roku członek Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"
  • Od 2006 delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"
  • Od 2010 zastępca przewodniczącego Zarządu

Zadania:
  • promocja zewnętrzna Związku
  • pomoc charytatywna
  • zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków