Czytaj prasę

 

Ireneusz Wach

Zastępca przewodniczącego - sekretarz Zarządu
 

Działalność związkowa:

 • W NSZZ "Solidarność" od 1989 roku

 

Obecnie pełnione funkcje w NSZZ "Solidarność":

 • Od 2002 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Drukarni Prasowej S.A. w Łodzi
 • Od 2006 delegat OZ NSZZ "Solidarność" Drukarni Prasowej S.A. na WZDR Ziemia Łódzka
 • Od 2010 sekretarz Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"
 • Od 2018 zastępca przewodniczącego - sekretarz Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"

Zadania:

 • przygotowanie posiedzeń ZR i Prezydium ZR
 • administracja budynków i nadzór właścicielski
 • informacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • nadzór i organizowanie uroczystości
 • nadzór pracy pocztu sztandarowego
 • przygotowywanie i nadzorowanie programów unijnych i pozyskiwania funduszy europejskich
 • nadzór nad Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej