Czytaj prasę

 

Grudzień

Decyzja nr 61/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

ws. zgłoszenia tematów na posiedzenia WRDS WŁ w roku 2021


Decyzja nr 60/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

ws. zgłoszenia do konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" Uniwersytetu Łódzkiego


Decyzja nr 59/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

ws. rekomendacji kandydata do rady programowej Radia Łódź S.A. wchodzącej w skład Rady Mediów Narodowych


Decyzja nr 58/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

ws. rekomendacji kandydata do rady programowej TVP S.A. wchodzącej w skład Rady Mediów Narodowych


Decyzja nr 57/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

dot. projektu uchwały Rady Gminy Dmosin w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2021 r.


Decyzja nr 56/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

ws. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury


Uchwała nr 34/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

ws. wykreślenia OZ nr 384


Uchwała nr 33/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

ws. wykreślenia OZ nr 193


Uchwała nr 32/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

ws. wykreślenia OZ nr 15


Uchwała nr 31/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

ws. wykreślenia OZ nr 1016


Uchwała nr 30/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

ws. wyrażenia zgody na cofnięcie wypowiedzenia przez Miasto Łódź Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy


Decyzja nr 55/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r.

ws. odwołania stacjonarnego posiedzenia ZR w dniu 14 grudnia 2020 r.


Decyzja nr 54/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r.

ws. upoważnienia do podpisywania dokumentów w zakresie realizacji umowy RPLD.09.01.01-10-B079/20


Stanowisko nr 2/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.

ws. połączenia instytutów Ł-IBWCh, Ł-IW i Ł-IPS