Czytaj prasę

 

Grudzień

Decyzja nr 56/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.

ws. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat z usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 55/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa


Decyzja nr 54/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.

ws. zgody na użyczenie lokalu Stowarzyszeniu Alternatyfka w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego "Centrum" im. Zyty Jarzebowskiej w Łodzi


Decyzja nr 53/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.

ws. zarządu komisarycznego